Bartholomeus

Malkavian antitribu. Spärrade in Harald och Lupe i ett labyrintartat hus i Lima. Han ser alla andra som barn som måste lära sig att se sig själva som de är, att leta igenom sin själ och vända ut och in på sig själva. Hatad av Lupe och Walter. Fernanda har ett psykiskt band till honom.

Bartholomeus är av två övertygelser. För det första är kroppen något av ondo – ett skal som skyddar och avskärmar de svagsinnades medvetande från Caos (Astralplanet). Bara de riktigt upplysta kan strunta i köttets kedjor och uppgå i en ny form av tillvaro. För detta måste man kunna skala av och peka ut essensen av en människa – det som gör henne till en enskild individ – och ta tillvara på detta. Först när man nått den grad av introspektion kan man närma sig ett nytt stadium. Men målet är inte nått – total avfysikalisering.

För det andra är Bartholomeus övertygad om att Malkav själv nått detta tillstånd. Han är inte död – bara uppgraderad. Bartholomeus vill hitta honom. Hitta honom och göra slut på honom så att han inte ska kunna terrorisera Malkaver världen över med sitt manövrerande. Bartholomeus är i detta fall också en personifiering av dubbelmoral. Även om ännu en Antediluvian faller så kommer någon ta dennes plats – och Bartholomeus har inte för avsikt att låta dem gå fria…

Kända förmågor

Astralvandring
Psykisk terror

Se även

Fernanda Ramón
Santa Cruz by Night 6: Fantasma

Bartholomeus

Bartholomeus
Spelare — SLP
Koncept — Evil genius
Klan — Malkavian antitribu
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Santa Cruz by Night, Hotel Derangement
Inträde — ?
Citat — Venido al papá…
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License