Anatole

Anatole är en inhemsk assamite som har en förkärlek till att riva sönder saker. Han ingår i Rodrigos gäng, men verkar ibland brista i lojalitet då han vid ett tillfälle frestades att behålla en av papyrus-bitarna för sig själv. Han har tagit uppdrag för Sabbaten då de fanns här och även samarbetat med Camarillan, och han verkar frodas bäst i egen lösaktighet då hans handlingar direkt kan kopplas till hans medarbetare Li Pengs senare utfall mot sin egen sekt.

Hans tillstånd är förnärvarande okänt för stadens Camarilla. Frågan är huruvida det är någonting ni bör oroa er för.

Anatole

Anatole
Spelare — Gustav
Koncept — Lojalist, eller?
Klan — Assamite
Förbund — {$forbund}
Skapare — Rodrigo al Mahan
Scenarion — Santa Cruz by Night
Inträde — SCBN01
Citat — CITAT
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License