Lady Alexandra Addington
VIEB_RF_thumb.jpg AlexandraAddington.pdf

Alexandra föddes 1844, som tredje barn men första dotter till Bojan och Elena Antovic. Hon fick såklart mycket uppmärksamhet och växte upp till en bortskämd och kavat ung dam. Familjen levde på en Ranch i Little Dixieområdet i Missouri, en dagstur öst om St Louis och hon följe ofta med sina bröder på ridturer eller för att ta hand om boskapen.

Farfar Milos lämnade Serbien, mer av äventyrslusta än något annat och gjorde sig sedan en smärre förmögenhet som guldvaskare. Pengar som han sedan investerade i en mindre ranch och en större mängd alkohol och kvinnor. Under sonen Bojan växte ranchen femfaldigt i storlek och familjen började frottera sig med plantageägare och andra som kom för att handla i boskap. Alla var överens om att både far och son hade ovanlig tur med allt de tog sig för.

Alexandra var sexton år gammal när en av Antovics affärsbekanta, Ulysees M Barton (40å), änkling och plantageägare från Tennessee fattade tycke för henne. De lyckliga tu hann dock inte leva tillsammans som man och hustru i mer än nio månader innan inbördeskriget bröt ut genom attacken på Fort Sumter 1861.

Eftersom Nashville var en av de första städerna att intas av nordstatarna, och en ensam kvinna i anständighetens namn inte kunde stanna ensam på landet flyttades Alexandra till en av Ulysees mostrar i Jacksonville Florida. Tiderna var hårda och kriget drog ut på tiden, vilket som tur var inte satte stopp för Alexandras sociala liv. Hon fattade tycke för en äldre brittisk redare, Horton Welles (70å), som intermittent besökte staden och alltid tog med sig exklusiva accessoarer och tyger. I november 1864, några månader innan krigets slut, avled Lt Barton i difteri. Lejonparten av hans förmögenhet tillföll den yngre brodern Barton och hans änka bodde därför kvar hos mostern i Florida.

Efter några månader gifte sig Alexandra med Mr Welles, och följde honom till hans hem i London. Av familjen sågs hon dock som något av en lycksökerska, varför hon endast försågs med en mindre våning i fashionabla Piccadilly då han 1866 avled i lunginflammation i sviterna efter en vagnstur i Hyde Park. Stöd i denna svåra tid fick hon av makens kollega Sir William Mackinnon (45å), som länge haft ett gott öga till henne och som framledes skulle vara en viktig allierad och kanske något mer.

Efter sorgperioden fortsatte Alexandra att roa sig i Londons nöjesliv och underhöll en kortare romans med Sir Hubert Mosley (35å), baronet och politiker som liksom alla andra män attraherades av hennes okonstlade och oskuldsfulla levnadsglädje. Efter att Alexandra blivit passionerat förälska i den uppenbart erfarnare Sir Richard Grosvenor (74å), 2:e markisen av Westminster inleddes en diskret affär dem emellan. Sir Mosley hade dock mycket svårt att acceptera att han brädades av en gammal gubbe! Alexandra installerades av Grosvenor i en prydlig liten stadsvilla vid Eaton Square, som såklart skrevs i Alexandras namn. Maken till klassresa!

Relationen tog dessvärre en ände med förskräckelse i juni 1869, då Sir Grosvenor avled efter en kortare sjukdomsperiod. När nu Alexandra då tvungen att stå för alla driftskostnader, insåg hon snart att resurserna och även hennes eget goda humör skulle sina om hon inte strax kunde tillskansa sig nytt sällskap.

Sina dagar fördriver hon med allvarliga saker som att rida i Hyde Park, dansa kadrilj och dricka te. Då äventyret började 1869 befann hon sig vid en brytpunkt i sitt liv, nu verkar tingens ordning dock ha stabiliserat sig efter att hon knutit äktenskapsband till William Addington, 3e Vikomten av Sidmouth. Det äktenskapliga dockhuset tycks dock redan ha börjat knaka i fogarna.

Specialområden: Kvinnlig list, grace och överlevnad.

Citat

"Jag håller med om att vampyrer är livsfarliga knäppskallar, men det är ju det mest attraktiva draget hos en man!"

Alexandras dagbok

Släkt, vänner och ovänner

LevomirRoman.jpg Barton.jpg Yankees Welles.jpg McKinnon.jpg Mosley.jpg Grosvenor.jpg Sidmouth.jpg

Bostäder

Ranch1.jpg PlantageMississippi.jpg AlexandraHome.gif UppotteryManor.jpg AddingtonVilla.jpg

Tjänstefolk

Hyde Park Gardens

Reeves (Butler)
Anne & Melissa (Kammarjungfrur)
Norton (Hushållerska)
Doolittle (Stallmästare)
Davies (Betjänt)
…samt 1 Kokerska, 1 Köksflicka, 2 Footmen

Cavendish Square

Judith (Kammarjungfru)

Tidigare, Eaton Square: Judith, Herr (Butler) & Fru Watts (Hushållerska), Sam (Hallpojke), Stallmästare.

Garderob

Alexandra%20Barton%2C%20Aug%201860Alexandra%20Welles%2C%20April%201865AlexandraWeddingDress.JPGNattlinne

Hemsökaren

Hems%C3%B6karen%202Hems%C3%B6karen%201

Ångaren

%C3%85ngaren%201%C3%85ngaren%202%C3%85ngaren%203%C3%85ngaren%204

Västerut

Resekl%C3%A4nning%20V%C3%A4sterutRanch%20middag%20verandaRanchkl%C3%A4der%20V%C3%A4sterutDans%20V%C3%A4sterut

Västerut II: Järnhästen

Resekl%C3%A4nning%20V%C3%A4sterut%C3%85ngaren%202

Under Jord

Tekl%C3%A4nningVinterkappa%20Under%20JordenUnderkl%C3%A4derTunnelbanesystem

Fördelar

Skönhet (Striking Looks)

Kostnad: ●● eller ●●●● | Typ: Social

Du är otroligt attraktiv i andras ögon. Du drar blickar till sig och rummet tystnar när du kliver in. Nivå ●● ger din figur +1 på alla slag på Presence och Manipulation där du använder ditt utseende för att underhålla, övertala, distrahera eller förvilla. På nivå ●●●● är du himmelskt underskön, modifikationen är +2.

Hake: Ju snyggare desto svårare är det att undvika att bli uppmärksammad. Vittnen lägger lättare ditt utseende på minnet och du kommer att få både välkommen och inte lika välkommen uppvaktning i sociala situationer.

Taste of the Serpent

Kostnad: ●● | Villkor: Ghoul, Daeva som mästare

Your regnant's blood has changed you. You are a living vessel of indulgence. A gleeful enabler. It doesn't make you a bad person, but it does mean that people should be careful seeking your advice. Not that you associate with the sort of person who's careful.

Effect: If your character helps a human fulfill his Vice, the human gets the Swooning Condition toward your character.

Blodhund (Vitae Hound)

Kostnad: ● | Typ: Fysisk | Villkor: Ghoul

You are an aficionado of Vitae, and can sense what you need in much the same way your regnant can sense blood. You may act as you regnant's prized phunting companion, or even recieve a minor city position pursuant to this talent if you play your cards right.

Effect: Your character can use the rules for Kindred Senses, (p.90). For the purposes of searching by smell, she adds one half of her regnant's Blood Potency, rounded up.

Störningar

Bortträngning

Grad: Mild

Du har trängt bort minnet av den händelse som orsakade denna störning. Du kanske minns oviktiga av händelsen eller vad som ledde upp till den. Bara genom intensiv terapi, hypnos eller övernaturlig hjälp kan du återfå dessa minnen. Du vet att något hände, och kanske är villig att återfå minnet om möjligt, men lyckas inte på egen hand.

Om du finner dig i en liknande situation måste du slå Resolve + Composure för att inte även tränga bort minnet av denna händelse.

Då våldsamheter blivit en del av Alexandras liv de senaste åren blev det plötsligt för mycket när hon riktade sin revolver mot Conte Cermison och avfyrade. En handling som innan skulle frambringat motvilja och ånger förpassades den här gången djupt ner i Alexandras omedvetna. Alexandra skulle väl aldrig göra nåt sådant?

Majestät

● Vördnad

Slag: Presence + Expression + Majesty | Kostnad: Ingen | Handling: Omedelbar

Denna förmåga gör att brukaren verkar åtskilligt mycket mer karismatisk och betagande än vad hon vanligtvis är. Hennes personlighet når ut med en kraft som drar åt sig folks uppmärksamhet. Vördnad är oerhört användbar i pulpeten, under debatter o dyl. Åhörare fäster stor vikt vid hennes ord, och även motståndare lyssnar vackert.

Vördnad räcker enbart så långt som situationen är relativt odramatisk. Om någons säkerhet står på spel eller om omgivningen blir alltför oredig tar detta udden av effekten, och förtrollningen bryts. Men de påverkade lär minnas det positiva intryck du lämnade på dem.

Antalet lyckoslag jämförs med Composure-värdet för varje avsett mål. Om dessa är högre påverkas personen av din magnifika utstrålning. Är antalet lika med eller lägre än hennes Composure påverkas hon inte.

En invigd kastar Vördnad på alla närvarande, hon kan inte välja ut en enstaka person. Alla som har en för låg Composure påverkas. Slaget modifieras beroende på publikens storlek enligt ovan.

De som står i Vördnad inför utövaren blir genast hänförda och alla sociala tärningsslag som görs under interaktion med dessa får en bonus som motsvarar antalet lyckoslag på aktiveringen. Effekten varar i en scen, men minnet av det fantastiska mötet varar längre.

Utfall

Fummel: Utövaren gör sig själv till åtlöje eller på annat sätt helt frånstötande så att alla närvarande undviker henne tills hon lämnar platsen.
Misslyckande: Charmen går bara inte igång. Detta märker man och får försöka igen nästa tur.
Framgång: Utövaren charmar publiken.
Exceptionell framgång: Så kraftfull är din utstrålning att närvarande betraktas ha en nivå lägre i Compsure i fråga om vem som påverkas.

Modifikationer

Modd Situation
0 En person
-1 Två personer
-2 Sex personer
-3 20 personer
-4 En hel drös som befinner inom hör- och synhåll.

●● Avslöjande

Slag: Manipulation + Persuasion + Majesty vs. Composure + Blood Potency | Kostnad: 1 Vitae | Handling: Motstånd

Den dragningskraft och förtroende som en Invigd visar när han utövar denna förmåga gör att andra släpper all försiktighet och anförtror hemligheter och dolda känslor till honom. Ett par väl valda ord av omsorg eller medlidande, eller en varm blick kan tränga igenom någons misstankar och farhågor och locka fram en svallvåg av bekännelser.

Även om utövaren kan vaska fram en och annan informationsguldklimp på detta sätt måste man vara beredd på hela repertoaren av bekännelser hos någon som begått många synder eller bara känner sig väldigt skyldig.

Med ett framgångsrikt Manipulation + Socialize-slag kan utövaren leda in samtalet på relevanta ämnen. Misslyckas slaget kan det ta ett tag innan dessa behandlas. Om bekännelsen varar i mer än en tur och diskussionen leder in på saker som är väldigt obekväma för offret att tala om kan denne spendera en Willpower och slå Composure för att bryta förtrollningen i en tur. 129

Offret för denna förmåga glömmer inget i samtalet och kan i efterhand komma att försöka släta över eller ”korrigera” konsekvenserna av sitt dåliga omdöme.

Utfall

Fummel: Utövaren är alltför uppenbar i sina försök att manipulera offret. Under återstoden av dygnet är det inte möjligt att försöka igen.
Misslyckande: Vid för lågt eller lika antal lyckoträffar. Utövaren får försöka igen.
Framgång: Offret blottar sin själ.
Exceptionell framgång: Med fem eller flera lyckoslag får utövaren sitt offer att yppa hela registret över hemska brott och onda tankar. Denne får inte heller försöka bryta förtrollningen med hjälp av Willpower.

Modifikationer

Modd Situation
+3 Blodsband över offret.
+3 Redan påverkad av Hänförelse.
+2 Redan påverkad av Vördnad.
+2 Andra stadiet av ett Blodsband.
+2 Släktskap med Invigt offer.
+1 Första stadiet av ett Blodsband.
-1 Offret är en fiende.
-2 Utövaren har tidigare i scenen idkat våld mot offret.

Förvilla

● En i mängden

Slag: Inget | Kostnad: Ingen | Handling: Omedelbar | Varaktighet: En scen

Du inverterar din vampyriska magnetism och kan gå genom folkhav utan att någon lägger märke till dig. Så länge du inte gör något som drar uppmärksamheten till dig går du obemärkt förbi. Du är bara ännu ett ansikte i mängden, en dussinperson på gatan eller borttappad på nattklubbens dansgolv. Ingen undviker dig aktivt, du smälter in i kulisserna.

Det är svårt att aktivt lägga dig på minnet, och det sviker om de försöker komma ihåg vad du hade på dig eller vad du hade i händerna. Även saker som skulle dra på sig uppmärksamhet förblir osedda om de inte aktivt används på så sätt. Tex pistol som avfyras eller kläder som plötsligt kastas av.

Om du agerar våldsamt eller börjar dricka från någon offer på öppen gata märker ditt offer, och om detta då skulle dra på sig uppmärksamhet gör åskådare ett slag på Wits + Composure (minus ditt Obfuscate-värde) för att reagera på uppståndelsen.

Vigör

Slag: Inget | Kostnad: Ingen eller 1 Vitae per effekt | Handling: Ingen (för varaktiga effekter), Reflexiv (för aktiva effekter) | Varaktighet: Permanent (för varaktiga effekter), eller 1 handling (för aktiva effekter)

While all Kindred possess the power to bolster their might in short bursts, Vigor allows some vampires to kick like a freight train or rend steel with their bare hands. The Beast tunes every bone, tendon and muscle fiber to its highest performance , allowing the night’s most fearsome predator to strut through the jungle of his choosing without fear of lesser, weaker creatures.

Like other physical Disciplines, Vigor has two kinds of effects: persistent and active. Persistent effects are always on, and have no cost. Active effects are Reflexive, and cost one Vitae per effect.

Varaktig: Add the vampire’s dots in Vigor to her Strength. This can raise her Strength above the normal limits imposed by her Blood Potency. Additionally, the vampire may make a Strength + Athletics roll to jump. The yards (meters) jumped are equal to (successes) * (Vigor dots + 1).

Active: By spending Vitae a vampire can energize her dead muscles, giving her a brief but substantial burst of strength. For each point of Vitae spent choose one effect from the following list. A vampire may spend additional Vitae to invoke multiple effects simultaneously, but no effect of Vigor may be used more than once per turn.

  • Add her dots in Vigor as a weapon bonus to all Athletics, Brawl, and Weaponry attacks made this turn. This puts enormous strain on weapons, especially those not intended for heavy hitting. Improvised weapons take one point of damage for every dot of Vigor over that tool’s durability whenever they are used in this manner.
  • Lift and hurl objects normally far too unwieldy to use as weapons, such as boulders, cars, and other people. Any object she can lift, with Size no greater than her Strength, can be used as an improvised melee or throwing weapon. Improvised weapons have a weapon bonus equal to the lower of their Size or Durability. Objects with Size greater than 5 deal lethal damage to mortals, while those with Size 10 or more deal lethal even to vampires.

Protean

Eyes of the Beast

The vampire sees perfectly well in pitch darkness, not requiring a light source to notice details in even the darkest basement or cave. The vampire's Beast is evident in his red glowing eyes, a sight sure to disturb most mortals.

System: The character must declare his desire to call forth the Eyes. No roll is necessary, but the change requires a full turn to complete. While manifesting the Eyes, the character suffers a +1 difficulty to all Social rolls with mortals unless he takes steps to shield his eyes (sunglasses are the simplest solution).

A vampire without this power who is immersed in total darkness suffers difficulty penalties of +2 to perform most feats. At the Storyteller's option, ranged attacks, extended actions and precision tasks (those requiring more than one success to succeed) cannot be performed successfully at all.

Alexandra Addington

Alexandra Addington
Spelare — Maria
Koncept — Lycksökerska
Mästare — Lord Dorchester
Scenarion — Veckor i en ballong
Inträde — Sakramenten i Dola
Citat — Yes we can!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License