Adélaïde

Invigde Robert Carlton (1871) för att få bättre grepp om Den Nya Världen och New Yorks spelregler. Flyttade till New York 1870 tillsammans med sin bror Maël för att komma bort från Ermenjarts vansinnesstyre och bildade en Section d'Or i New York. I samma veva bytte syskonen (blodssyskon redan som dödliga) förbund frånOrdo Dracul till Invictus då de ansåg att Ordern hade agerat katalysator till Ermenjarts vansinne och behövde en bättre struktur vari att stiga i graderna och underlätta den sociala acceptansen i New Yorks maktsalonger.

Adélaïde

Adélaïde
Spelare — SLP
Koncept — Monolitisk Matrona
Klan — Architects of the Monolith
Förbund — Invictus
Skapare — Ermenjart
Scenarion — Rök över Manhattan
Inträde — Förgät mig ej
Citat — CITAT
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License