Aaron P. Long

Byggmagnat. Har i och med rivningen av The Garden Theatre gått med på att finansiera och bygga en ny Broadwayteater med Beatrices hjälp. Jimmy Walker fick dem att skriva kontrakt på det. Just startat Fristadens Gille med sin avkomma Graham Brooks.

Aaron P. Long

Aaron P. Long
Spelare — SLP
Koncept — Byggmagnat
Klan — Architects of the Monolith
Förbund — Invictus
Skapare — Maël
Scenarion — Rök över Manhattan
Inträde — Förgät mig ej
Citat — CITAT
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License