Leda vidare (Pass On)

Leda vidare (Pass On)

Kostnad: • | Slag: Psyche + Presence | Handling: Utdragen (mål: 9 lyckoträffar) | Tidsspann: Ett slag i minuten

De flesta spöken som har lösgjorts från sina bojor (anchors) går vidare och försvinner för evigt? Men i vissa fall förblir spöket vilsen eller fast i "Twilight" eller "The Underworld" och oförmögen att evaporera av egen maskin. Syndaätaren hjälper ett sådant spöke att gå vidare.

Denna ceremoni hjälper syndaätaren ett villigt spöke utan några kvarvarande bojor att fridfullt gå vidare till vilket öde som än väntar. Det är en relativt enkel ceremoni i sig, då förarbetet tenderar vara det kluriga.

Utförande: Denna ceremoni kan enbart utföras i "The Underworld" och bara på spöken som saknar bojor och är redo att gå vidare. Syndaätaren kan muta, hota eller manipulera ett spöke att gå med på detta, men han måste få ett medgivande. Utövaren måste ha en del av spökets kropp, en ägodel eller åtminstone ett foto av när denne var i livet. Syndaätaren uppmanar spöket att vara beredd och bränner föremålet. Spöket tynar bort medan det brinner.

Utfall

Fummel: Spöket fjättrar sig till en ny boja i den här världen eller skapar ett begär att förbli i "The Underworld". Man måste börja lösgöra bojorna på nytt.
Misslyckande: Ingenting händer
Framgång: Spöket förstår och accepterar sin destination in i intet.
Exceptionell framgång: Spöket seglar iväg med tacksamhet. Syndaätaren återfår en Willpower som ett resultat av den spirituella erfarenheten.

Modifikationer

+3 | Spöket var delaktig i att lösgöra bojorna för detta ändamål.
+1 | Utövaren hjälpte spöket lösgöra bojor spöket fjättrats av.
–1 | Utövaren har varken en del av spökets kropp eller en ägodel.
–3 | Spöket hotas eller tvingas gå vidare mot sin vilja.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License