New World of Darkness

Färdigheter

Advantages

Storlek = 5 (för människor)
Initiativ = Dexterity + Composure
Snabbhet = Strength + Dexterity + 5 (för människor)
Försvar Det lägsta av Wits eller Dexterity.
Hälsa = Stamina + Storlek
Willpower = Resolve + Composure

Moral

Moral Försyndelse Slag för förfall
10 Själviska tankar 5 tärningar
9 Smärre självisk handling 5
8 Orsaka skada på annan 4
7 Snatteri 4
6 Stöld eller rån 3
5 Grov vandalism 3
4 "I stridens hetta" (dråp) 3
3 "Med berått mod" (mord) 2
2 "Kallsinnigt" (seriemord) 2
1 "Omänskligt och vidrigt" (massmord) 2

Moraliskt förfall

Begår du en synd i nivå med ditt Moralvärde eller lägre måste du rullar för att undvika Förfall. En lista på sid 91 anger hur många tärningar man slår.

Om du då förlorar en plupp, slå ditt nya Moralvärde. Misslyckas även det erhåller du en Störning. Denna störning skriver du upp på Morallinjen på vilken du föll efter din syndiga gärning.

Störningar

Störningar är extrema beteenden som visar sig efter moralisk konflikt eller när motstridiga känslor konfronteras.

Mild Grav Extrem
Depression Melankoli, Manodepression (VtR)
Fobi Hysteri
Narcissism Storhetsvansinne
Fixering Tvångstankar, Bulimi (VtR)
Misstänksamhet Paranoia
Mindervärdeskomplex Ångest
Vokalisering Schizofreni Schizofreni (VtR)
Irrationalitet Kluven personlighet, Delusional Obsession (VtR), Dependent-Personality Disorder (VtR) Multipla personligheter (VtR)
Undvikande Fugue Fugue
Power Fetish Obsession
Sanguinary Animism
Blodfascination (Ghouls) Hemophilic Compulsion (Ghouls)
Sömnlöshet (Ghouls) Kataplexi (Ghouls)
Degernerativ fixering (Ghouls) Identity Erasure (Ghouls)
Fetishism (Ghouls) Masochism (Ghouls)
Wanderlust (CtL) Hedge-Calling (CtL)

Dygder & Synder

Dygder

 • Medmänsklighet (Charity) - Verklig medmänsklighet innebär att dela med sig till andra av det man har. Det gäller materiella ting såväl som din tid eller en hjälpande hand. Du som en medmänsklig person styrs av en vilja att hjälpa andra i nöd. Du behandlar andra såsom du vill bli behandlad själv och hoppas att dina goda gärningar ska resultera i ett massivt karmakonto. Du återfår all din Viljestyrka när du offrar det du har för någon annans skull, i synnerhet om detta medför risker för egen del.
 • Tro (Faith) - För dig med en tro är tillvaron inte en slumpmässig företeelse, utan styrd av en högre makt. Hur orättvist eller meningslöst någonting än kan verka så det du att det finns ett syfte. Din tro är inte nödvändigtvis av religiös natur, utan kan lika väl vara en tilltro till universums ordning eller mer naturvetenskapliga paradigm. Du återfår all Viljestyrka när du ser rim och reson i kaos och nederlag.
 • Styrka (Fortitude) -
 • Hopp: (Hope) I djupet av ditt hjärta, liksom i botten av Pandoras ask, finns ett hopp som aldrig lämnar dig. Andra må misströsta, men även i de mest tröstlösa stunder är du övertygad att allt kommer lösa sig. Må det vara via Guds nåd eller för egen hand. Närhelst du lyckas övertyga andra att inte tappa hoppet i en svår situation kan du återfå dina Viljestyrke-poäng.
 • Rättvisa (Justice) -
 • Omdöme (Prudence) - En omdömesgill person värdesätter reflektion och rationalitet framför impulsivt handlande. Du undviker stora risker och föredrar beprövade metoder. Sakta men säkert är ditt motto. När du ratar ett riskabelt tillvägagångssätt som är frestande i det att det potentiellt kan leda stor framgång återfår du all din Vilja.
 • Måttfullhet (Temperance) -

Synder

 • Högmod (Pride) - Du handlar med ett osvikligt självförtroende och säger sanningar som ingen kan bestrida. När dina beslut, din heder eller rykte ifrågasätts vägrar du backa och du återfår en Viljestyrke-poäng när du driver igenom din vilja trots att det potentiellt medför negativa konsekvenser.
 • Girighet (Greed) -
 • Vällust (Lust) -
 • Avund (Envy) -
 • Frosseri (Gluttony) - Du har en glupande aptit på allt livet har att erbjuda. När du insisterar på att mätta ett begär eller behov, trots att detta riskerar din eller en annans välmående, kan du återfå en Viljestyrka.
 • Vrede (Wrath) -
 • Lättja (Sloth) -

Experience

World of Darkness
Attribut New dots x 5
Färdighet New dots x 3
Specialisering 3 points
Förtjänster New dots x 2
Moral New dots x 3
Viljestyrka1 8 points
Vampire: the Requiem (Second Edition)
Attribut 4 exp/nivå
Fördel 1 exp/nivå
Färdighet 2 exp/nivå
Specialisering 1 exp/st
Klandisciplin2 3 exp/nivå
Icke-klandisciplin3 4 exp/nivå
Theban Sorcery eller Crúac 4 exp/nivå
Blood Sorcery Ritual 2 exp
Scale of the Dragon 2 exp
Humanity 2 exp/nivå
Blood Potency 5 exp/nivå
Förlorad Willpower 1 exp
Vampire: the Requiem (First Edition)
Clan or Bloodline Discipline New dots x 5
Other Discipline4 New dots x 7
Theban Sorcery or Crúac Ritual Ritual level x 2
Blood Potency New dots x 8
Geist: the Sin-Eaters
New Key 10
Manifestationer New dots x 6
Psyke New dots x 8
Synergi New dots x 3
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License