Skönhet

Skönhet (Striking Looks)

Kostnad: ●● eller ●●●● | Typ: Social

Du är otroligt attraktiv i andras ögon. Du drar blickar till sig och rummet tystnar när du kliver in. Nivå ●● ger din figur +1 på alla slag på Presence och Manipulation där du använder ditt utseende för att underhålla, övertala, distrahera eller förvilla. På nivå ●●●● är du himmelskt underskön, modifikationen är +2.

Hake: Ju snyggare desto svårare är det att undvika att bli uppmärksammad. Vittnen lägger lättare ditt utseende på minnet och du kommer att få både välkommen och inte lika välkommen uppvaktning i sociala situationer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License