Slagsmålsfint

Slagsmålsfint (Brawling Dodge)

Kostnad: ● | Typ: Fysisk | Villkor: Strength ●● och Brawl ●●

Närhelst du begagnar dig av en Fint (Dodge) kan du välja att lägga ditt Brawl-värde till ditt Försvar istället för att fördubbla Försvarsvärdet. Du baserar alltså finten på din träning i undvikande och parerande attacker istället för att förlita dig enbart på din fallenhet för att ducka för attacker. Detta ger kanske ingen fördel till nybörjare, men likväl till erfarna slagsmålskämpar.

Slagsmålsfint kan användas mot alla Brawl- och Weaponrybaserade och kastvapenattacker mot dig, samt mot eldvapenattacker som görs på nära håll. Du kan röra dig upp till ditt Snabbhetsvärde och göra en Slagsmålsfint på en tur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License