Stridskonst: Krav Maga

Stridskonst: Krav Maga (Kamp i närkontakt)

Kostnad: ● till ●●●●● | Typ: Fysisk | Villkor: Strength ●●, Dexterity ●●●, Wits ●●● och Brawl ●●●, Brawling Dodge

Du utövar Krav Maga och har färdighet i en obeväpnad form av defensiva slag. Färdigheten baseras på Brawl om inget annat anges.

● Omedelbart försvar — Du har lärt dig att snabbt neutralisera ett hot för en snabb flykt. Du får en bonus på din Initiativmodifikator som motsvarar ditt Brawl-värde när du slåss mot beväpnade motståndare.

●● Avväpnande försvar — Du skruvar din kropp utanför skottlinjen medan du tar tag i din motståndares handled och drar honom framåt med egen kropp som motvikt och drar vapnet från hans hand. Detta fungerar precis som Avväpna förutom att det går på Brawl. Istället för att slå bort vapnet, tar du det från din motståndare och kan själv använda det nästa tur.

●●● Ogenomträngligt försvar — Du förstår att attack och försvar är detsamma. Du får lägga till ditt Brawl-värde till ditt Försvar eller Undvika (Dodge) mot en enskild attack som görs mot dig. Bonusen för denna manöver kombineras även med Slagsmålsfint Hake: Du måste spendera en Viljestyrka för att utföra denna manöver. Manövern är reflexiv, så du får utföra den och handla (tex attackera) samma tur, såvida din handling inte användes till att Undvika (Dodge).

●●●● Från första stund — Du har tränad din reaktionsförmåga så att du handlar instinktivt. Om ditt slag för initiativ är lika med någon annan i striden, får du automatiskt agera före dessa. Om två personer kan denna manöver får de agera samtidigt och utfallet av deras handlingar bestäms som om den andre ännu inte agerat. Detta kan resultera i att de bägge har ihjäl varandra i samma intensiva sekund.

●●●●● Göra slut på striden — Du rör dig defensivt men vet att slå till mot din fiende i precis rätt stund. Du meddelar att du vill Undvika (Dodge) och får utnyttja Undvikandet till fullo (inklusive bonus från Slagsmålsfint). Du får sedan dessutom göra en reflexiv motattack mot en motståndare vars attack lurades av att du Undvek. (dvs en misslyckad attack). Hake: Denna manöver kostar en Viljestyrka. Efter motattacken förlorar du ditt Försvarsvärde resten av turen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License