Fotfärdig (Fleet of Foot)

Fortfärdig (Fleet of Foot)

Kostnad: ● till ●● | Typ: Fysisk | Villkor: Strength ●●

+1 i Snabbhet per nivå. Oberoende av din kroppsbyggd så kan du springa väldigt snabbt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License