Lokalsinne (Direction Sense)

Lokalsinne (Direction Sense)

Kostnad: ● | Typ: Fysisk

Du föddes med ett lokalsinne som gör att du instinktivt alltid vet var du befinner dig. Du kan ge din in på obekanta områden och alltid hitta tillbaka till utgångspunkten samt ta ut väderstrecken utan kompass eller riktmärken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License