Stridskonst: Boxning

Stridskonst: Boxning

Kostnad: ● till ●●●●● | Typ: Fysisk | Villkor: Strength ●●●, Stamina ●● och Brawl ●●

Du är tränad i boxningens ädla konst, kan svinga snabba och kraftiga slag och ducka och parera för dina motståndares attacker. Värdet representerar vad du lärt dig under din skolidrott, som professionell pugilist eller bara fritidsboxare. Varje nivå motsvarar en särskilt manöver du kan ta till för att ge dig fördel i slagsmålet.

● Kroppsslag — Du kan svinga kraftfulla slag som får din motståndare att vackla och kippa efter andan. Om lyckoslagen på en Brawl-attack överstiger din motståndares Storlek förlorar denne sin nästa handling.

●● Ducka och finta — Du är tränad att instinktivt ducka undan din motståndares slag. Använd det högre utav Dexterity eller Wits när du försvarar dig mot Brawl-baserade attacker. (ej för Weaponry). Om en kombination av Brawl- och Weaponry-baserade attacker riktas mot dig under samma tur, använd ditt normala Försvarsvärde för båda.

●●● Kombinationsslag — Din träning och erfarenhet gör att du kan överrumpla din motståndare med en serie kvicka slag. Du kan nu göra två Brawl-attacker mot samma måltavla under en tur i en och samma handling. Den andra attacken har dock en -1 modd. Hake: Du kan inte använda ditt Försvarsvärde samma runda som du avser att använda denna attack. Om du väljer att använda ditt försvar mot en motståndare som agerar före dig i initiativordningen får du inte använda dig av denna manöver denna runda. Du har då fullt upp att parera och ducka undan attacken.

●●●● Slåttermaskin — Du kan svinga slag med en sådan kraft att ett enda slag kan göra din motståndare medvetslös. När du i en Brawl-attack ger så hög skada att den är lika med eller överstiger din motståndares Storlek är det möjligt att han faller ner medvetslös. Offret slår enbart sin Stamina för att motstå. Om han lyckas behåller han medvetandet men förlorar sin nästa tur enligt "Kroppsslag" (ovan). Om han misslyckas blir han medvetslös i en tur per skadenivå. Hake: Samma som för Kombinationsslag ovan.

●●●●● Brutalitet — Din träffsäkerhet och styrka förvandlar dina knogar till dödliga vapen med kraft nog att allvarligt skada eller till och med döda motståndare. Ett brutalt slag ger motståndaren Dödlig skada istället för Krosskada. Hake: Du behöver använda en poäng Viljestyrka för varje brutal attack du gör. Denna Viljestyrka ökar dock inte chansen att lyckas.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License