Allierade

Allierade

Kostnad: ● till ●●●● | Typ: Social

Allierade är personer som är villiga att hjälpa till med allehanda ting. De kan vara kollegor, vänner, bekanta, eller någon som är skyldig dig en tjänst. Varje värde i denna förtjänst måste vikas för en särskild nisch - en organisation, nätverk eller personer med gemensamma intressen. Exempelvis polisen, rådhuset, organiserad brottslighet, facket, bankväsendet, akademiska institutioner, sjukhuspersonal. För att ha allierade på flera ställen måste du köpa Förtjänster flera gånger, tex: Allierade (Bankväsendet) ●● & Allierade (Dagismammor) ●●●●.

Varje nivå i ett område visar hur mycket inflytande du har inom den gruppen. Första nivån låter dig be om små tjänster som att slippa en p-bot eller se en artikel innan den trycks. Nivå tre kan göra så att en facklig strejk får ett tidigt slut och nivå fem kan vara av allvarligare/mer lukrativ karaktär såsom varningar från maffian eller förtur i Stockholms hyresrättsmarknad. Spelledaren avgör vad som är en rimlig förfrågan och om det är troligt att någon inom den givna gruppen av allierade skulle kunna hjälpa till. Vid tveksamhet kan spelledaren be om ett slag på Manipulation + Persuation + Allierade med eventuella modifikationer för hur riskabelt uppdraget är. En tjänst som skulle kunna få personen i fråga avskedad ger -3 medan allvarliga brott eller livsfarliga ärenden ger -5. Tjänster din allierade kan göra för dig riskfritt och med lätthet ger inga modifikationer. Hur bra det går på detta slag visar hur snabbt och med vilken kraft ett rop efter hjälp besvaras.

Varje individ som du kan be om tjänster behöver inte nödvändigtvis specificeras i förväg, men skäl till varför du har inflytande i detta område kan vara på sin plats. Det kan vara din före detta yrkesplats, en stor tjänst som du gjorde ett hemligt sällskap en gång i tiden.

Hake: Dina allierade har egna liv att leva och sitter inte och väntar på att få komma till din undsättning. Tjänster kräver dessutom gentjänster, som kan komma att bli aktuella vid ett senare skede i sagan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License