Månskensspegeln

Månskensspegeln

manskensspegeln.jpg

Laddas med mana i fullmånens sken. Kan avslöja en varelses andra skepnader. Dess rätta natur eller hamnbyte. Kika på den misstänkte genom dess reflektiva yta och spegeln penetrerar masken. Älvor och varulvar visar sina särskiljande drag, vampyrer kan visa subtila spår, ju äldre desto tydligare. Spegeln fungerar inte omvänt: du kan inte kika på en varulv och se dennes människogestalt.

Tillhör: Brightmores Akademi för Mystifika Förehavanden. Förtrollad av Myrtle Brightmore

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License