Majestät 3 - Hänförelse

●●● Hänförelse

Slag: Manipulation + Empathy + Majesty vs Composure + Blood Potency| Kostnad: - | Handling: Motstånd

Denna nivå är det närmsta en utövare av Majestät kan komma direkt kontroll över en annan person. Du förvrider ditt offers känslotillstånd till det att han blir villig att tjäna dig. De behåller sin känsla för jaget och fria vilja, men tror samtidigt att instinkten att vara dig till lags enbart kommer från dem själva. När Hänförelsens effekter avtar kan förvirring ta vid och förträngning uppstå vilket leder till motstridiga känslor. Precis som med en kärlek som ebbat ut kan det vara svårt att Hänföra en "gammal flamma".

När förtrollningen lagt sig förstår offret inte att något underligt har pågått, och vänder sig därmed inte nödvändigtvis emot dig. Allt som händer är att hon inser att hon inte längre känner vad hon en gång kände, återgår till sin vardag, och tänker inte mer på det. Den som vill hålla kvar i tyglarna tar med fördel till Blodsbandet.

Utfall

Fummel: Offret förolämpas och blir immun mot dina försök resten av natten.
Misslyckande: Vid lika eller lägre. Inget händer, ingen lägger märke till något ovanligt.
Framgång: Du lyckas trollbinda offret i en dryg timme.
Exceptionell framgång: Med fem eller flera lyckoslag lyckas du trollbinda offret i minst en vecka, möjligtvis en månad eller mer.

Modifikationer

Modd Situation
+2 Du och offret är besläktade (två steg en endera riktning).
-3 Utövaren har tidigare (inom en vecka) lyckats hänföra offret.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License