Majestät 2 - Avslöjande

●● Avslöjande

Slag: Manipulation + Persuasion + Majesty vs. Composure + Blood Potency | Kostnad: 1 Vitae | Handling: Motstånd

Den dragningskraft och förtroende som en Invigd visar när han utövar denna förmåga gör att andra släpper all försiktighet och anförtror hemligheter och dolda känslor till honom. Ett par väl valda ord av omsorg eller medlidande, eller en varm blick kan tränga igenom någons misstankar och farhågor och locka fram en svallvåg av bekännelser.

Även om utövaren kan vaska fram en och annan informationsguldklimp på detta sätt måste man vara beredd på hela repertoaren av bekännelser hos någon som begått många synder eller bara känner sig väldigt skyldig.

Med ett framgångsrikt Manipulation + Socialize-slag kan utövaren leda in samtalet på relevanta ämnen. Misslyckas slaget kan det ta ett tag innan dessa behandlas. Om bekännelsen varar i mer än en tur och diskussionen leder in på saker som är väldigt obekväma för offret att tala om kan denne spendera en Willpower och slå Composure för att bryta förtrollningen i en tur. 129

Offret för denna förmåga glömmer inget i samtalet och kan i efterhand komma att försöka släta över eller ”korrigera” konsekvenserna av sitt dåliga omdöme.

Utfall

Fummel: Utövaren är alltför uppenbar i sina försök att manipulera offret. Under återstoden av dygnet är det inte möjligt att försöka igen.
Misslyckande: Vid för lågt eller lika antal lyckoträffar. Utövaren får försöka igen.
Framgång: Offret blottar sin själ.
Exceptionell framgång: Med fem eller flera lyckoslag får utövaren sitt offer att yppa hela registret över hemska brott och onda tankar. Denne får inte heller försöka bryta förtrollningen med hjälp av Willpower.

Modifikationer

Modd Situation
+3 Blodsband över offret.
+3 Redan påverkad av Hänförelse.
+2 Redan påverkad av Vördnad.
+2 Andra stadiet av ett Blodsband.
+2 Släktskap med Invigt offer.
+1 Första stadiet av ett Blodsband.
-1 Offret är en fiende.
-2 Utövaren har tidigare i scenen idkat våld mot offret.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License