Majestät 1 - Vördnad

● Vördnad

Slag: Presence + Expression + Majesty | Kostnad: Ingen | Handling: Omedelbar

Denna förmåga gör att brukaren verkar åtskilligt mycket mer karismatisk och betagande än vad hon vanligtvis är. Hennes personlighet når ut med en kraft som drar åt sig folks uppmärksamhet. Vördnad är oerhört användbar i pulpeten, under debatter o dyl. Åhörare fäster stor vikt vid hennes ord, och även motståndare lyssnar vackert.

Vördnad räcker enbart så långt som situationen är relativt odramatisk. Om någons säkerhet står på spel eller om omgivningen blir alltför oredig tar detta udden av effekten, och förtrollningen bryts. Men de påverkade lär minnas det positiva intryck du lämnade på dem.

Antalet lyckoslag jämförs med Composure-värdet för varje avsett mål. Om dessa är högre påverkas personen av din magnifika utstrålning. Är antalet lika med eller lägre än hennes Composure påverkas hon inte.

En invigd kastar Vördnad på alla närvarande, hon kan inte välja ut en enstaka person. Alla som har en för låg Composure påverkas. Slaget modifieras beroende på publikens storlek enligt ovan.

De som står i Vördnad inför utövaren blir genast hänförda och alla sociala tärningsslag som görs under interaktion med dessa får en bonus som motsvarar antalet lyckoslag på aktiveringen. Effekten varar i en scen, men minnet av det fantastiska mötet varar längre.

Utfall

Fummel: Utövaren gör sig själv till åtlöje eller på annat sätt helt frånstötande så att alla närvarande undviker henne tills hon lämnar platsen.
Misslyckande: Charmen går bara inte igång. Detta märker man och får försöka igen nästa tur.
Framgång: Utövaren charmar publiken.
Exceptionell framgång: Så kraftfull är din utstrålning att närvarande betraktas ha en nivå lägre i Compsure i fråga om vem som påverkas.

Modifikationer

Modd Situation
0 En person
-1 Två personer
-2 Sex personer
-3 20 personer
-4 En hel drös som befinner inom hör- och synhåll.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License