Majestät

One of the most legendary powers of the undead is the ability to attract, sway and control the emotions of others, especially those of mortals. Majesty is perhaps the most versatile of Disciplines, for its potential uses and applications are both varied and multitudinous. The more savvy the practitioner, the more use he can get out of each of the Discipline’s levels.

Unlike some other Disciplines, Majesty can be used on entire crowds of targets simultaneously, making it even more potent — in the right hands. The only requirement for use of most Majesty powers is that any potential targets see the character. Eye contact is not required, nor is the ability to hear the character (though it certainly doesn’t hurt).

The downside to Majesty, such as is it is, is that its subjects retain their free will. Unlike victims of Dominate, who follow the commands of the Kindred nearly mindlessly, those acting under Majesty are simply emotionally predisposed to do whatever the power (or its user) suggests. While retention of personality makes victims more useful in the long run, it also means they require more care in handling than targets of Dominate. An abused victim of Majesty certainly subverts or represses what his emotions suggest in order to behave in the most appropriate manner. Meanwhile, subjects treated well might be persuaded to act against even their own interests.

Any mortal can resist Majesty for one turn if a Willpower point is spent and a successful Composure roll is made (though the Willpower point does not add three dice to the roll). This roll is reflexive. If the roll fails, the Willpower point is lost and the target remains under the effects of the power(s). If the roll is successful, the mortal probably spends his turn of “freedom” fleeing the vampire’s proximity, lest he continue to be affected. Refusing to pay attention to the vampire, rather than fleeing, can allow a mortal to resist the spell for a turn, but the power resumes effect if the mortal remains in the Kindred’s vicinity. Vampires resist Majesty in much the same way (by spending a Willpower point), but Blood Potency is added to Composure rolls made for them. In addition, vampires of higher Blood Potency than the character invoking Majesty are able to resist his power for the entire scene with the expenditure of one Willpower point and a successful Composure + Blood Potency roll.

By and large, the Kindred who choose to develop their Majesty abilities are those who recognize that one achieves more with honey than with vinegar. Those who swear by Majesty often find Dominate, seen as “the flip side of Majesty,” to be both boorish and crass, and they would swear to calling upon it only in times of dire need.

● Vördnad

Slag: Presence + Expression + Majesty | Kostnad: Ingen | Handling: Omedelbar

Denna förmåga gör att brukaren verkar åtskilligt mycket mer karismatisk och betagande än vad hon vanligtvis är. Hennes personlighet når ut med en kraft som drar åt sig folks uppmärksamhet. Vördnad är oerhört användbar i pulpeten, under debatter o dyl. Åhörare fäster stor vikt vid hennes ord, och även motståndare lyssnar vackert.

Vördnad räcker enbart så långt som situationen är relativt odramatisk. Om någons säkerhet står på spel eller om omgivningen blir alltför oredig tar detta udden av effekten, och förtrollningen bryts. Men de påverkade lär minnas det positiva intryck du lämnade på dem.

Antalet lyckoslag jämförs med Composure-värdet för varje avsett mål. Om dessa är högre påverkas personen av din magnifika utstrålning. Är antalet lika med eller lägre än hennes Composure påverkas hon inte.

En invigd kastar Vördnad på alla närvarande, hon kan inte välja ut en enstaka person. Alla som har en för låg Composure påverkas. Slaget modifieras beroende på publikens storlek enligt ovan.

De som står i Vördnad inför utövaren blir genast hänförda och alla sociala tärningsslag som görs under interaktion med dessa får en bonus som motsvarar antalet lyckoslag på aktiveringen. Effekten varar i en scen, men minnet av det fantastiska mötet varar längre.

Utfall

Fummel: Utövaren gör sig själv till åtlöje eller på annat sätt helt frånstötande så att alla närvarande undviker henne tills hon lämnar platsen.
Misslyckande: Charmen går bara inte igång. Detta märker man och får försöka igen nästa tur.
Framgång: Utövaren charmar publiken.
Exceptionell framgång: Så kraftfull är din utstrålning att närvarande betraktas ha en nivå lägre i Compsure i fråga om vem som påverkas.

Modifikationer

Modd Situation
0 En person
-1 Två personer
-2 Sex personer
-3 20 personer
-4 En hel drös som befinner inom hör- och synhåll.

●● Avslöjande

Slag: Manipulation + Persuasion + Majesty vs. Composure + Blood Potency | Kostnad: 1 Vitae | Handling: Motstånd

Den dragningskraft och förtroende som en Invigd visar när han utövar denna förmåga gör att andra släpper all försiktighet och anförtror hemligheter och dolda känslor till honom. Ett par väl valda ord av omsorg eller medlidande, eller en varm blick kan tränga igenom någons misstankar och farhågor och locka fram en svallvåg av bekännelser.

Även om utövaren kan vaska fram en och annan informationsguldklimp på detta sätt måste man vara beredd på hela repertoaren av bekännelser hos någon som begått många synder eller bara känner sig väldigt skyldig.

Med ett framgångsrikt Manipulation + Socialize-slag kan utövaren leda in samtalet på relevanta ämnen. Misslyckas slaget kan det ta ett tag innan dessa behandlas. Om bekännelsen varar i mer än en tur och diskussionen leder in på saker som är väldigt obekväma för offret att tala om kan denne spendera en Willpower och slå Composure för att bryta förtrollningen i en tur. 129

Offret för denna förmåga glömmer inget i samtalet och kan i efterhand komma att försöka släta över eller ”korrigera” konsekvenserna av sitt dåliga omdöme.

Utfall

Fummel: Utövaren är alltför uppenbar i sina försök att manipulera offret. Under återstoden av dygnet är det inte möjligt att försöka igen.
Misslyckande: Vid för lågt eller lika antal lyckoträffar. Utövaren får försöka igen.
Framgång: Offret blottar sin själ.
Exceptionell framgång: Med fem eller flera lyckoslag får utövaren sitt offer att yppa hela registret över hemska brott och onda tankar. Denne får inte heller försöka bryta förtrollningen med hjälp av Willpower.

Modifikationer

Modd Situation
+3 Blodsband över offret.
+3 Redan påverkad av Hänförelse.
+2 Redan påverkad av Vördnad.
+2 Andra stadiet av ett Blodsband.
+2 Släktskap med Invigt offer.
+1 Första stadiet av ett Blodsband.
-1 Offret är en fiende.
-2 Utövaren har tidigare i scenen idkat våld mot offret.

●●● Hänförelse

Slag: Manipulation + Empathy + Majesty vs Composure + Blood Potency| Kostnad: - | Handling: Motstånd

Denna nivå är det närmsta en utövare av Majestät kan komma direkt kontroll över en annan person. Du förvrider ditt offers känslotillstånd till det att han blir villig att tjäna dig. De behåller sin känsla för jaget och fria vilja, men tror samtidigt att instinkten att vara dig till lags enbart kommer från dem själva. När Hänförelsens effekter avtar kan förvirring ta vid och förträngning uppstå vilket leder till motstridiga känslor. Precis som med en kärlek som ebbat ut kan det vara svårt att Hänföra en "gammal flamma".

När förtrollningen lagt sig förstår offret inte att något underligt har pågått, och vänder sig därmed inte nödvändigtvis emot dig. Allt som händer är att hon inser att hon inte längre känner vad hon en gång kände, återgår till sin vardag, och tänker inte mer på det. Den som vill hålla kvar i tyglarna tar med fördel till Blodsbandet.

Utfall

Fummel: Offret förolämpas och blir immun mot dina försök resten av natten.
Misslyckande: Vid lika eller lägre. Inget händer, ingen lägger märke till något ovanligt.
Framgång: Du lyckas trollbinda offret i en dryg timme.
Exceptionell framgång: Med fem eller flera lyckoslag lyckas du trollbinda offret i minst en vecka, möjligtvis en månad eller mer.

Modifikationer

Modd Situation
+2 Du och offret är besläktade (två steg en endera riktning).
-3 Utövaren har tidigare (inom en vecka) lyckats hänföra offret.

Included page "majesty4" does not exist (create it now)

Included page "majesty5" does not exist (create it now)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License