Magiska föremål
Tigertanden.jpg

Edward fick denna som gåva vid ett besök i Ghana. Den sägs beskydda sin bärare, men hur och mot vad?

Andligt skydd

Slag: Inget
Kostnad: Ingen | Handling: Reflexiv

Hur funkar den egentligen?

Månskensspegeln

manskensspegeln.jpg

Laddas med mana i fullmånens sken. Kan avslöja en varelses andra skepnader. Dess rätta natur eller hamnbyte. Kika på den misstänkte genom dess reflektiva yta och spegeln penetrerar masken. Älvor och varulvar visar sina särskiljande drag, vampyrer kan visa subtila spår, ju äldre desto tydligare. Spegeln fungerar inte omvänt: du kan inte kika på en varulv och se dennes människogestalt.

Tillhör: Brightmores Akademi för Mystifika Förehavanden. Förtrollad av Myrtle Brightmore

Skylande solfjädern

Fan.jpg

En svart solfjäder i målat trä och spets som uppfälld och döljande ditt ansikte gör dig osynlig inför allas ögon. Döljer inte ljud eller dofter och inte heller din aura för de som kan se sådana.

Tillhör: Brightmores Akademi för Mystifika Förehavanden. Förtrollad av Myrtle Brightmore

Ref: "Personal Invisibility" enl sid 169 i Mage: the Awakening.

Fjärrskådarkikaren

kikare.jpg

Edward köpte en teleskopkikare i brons och läder från Sir Brightmores personliga samling. Den skådar fjärran länder som om de låg inom synhåll och kan spionera på en plats eller person du känner sedan tidigare. En kunskap om platsen och vad man kan tänkas se hjälper dig att hitta rätt snabbt.

Slå ett utdraget Wits + Occult per 2 minuters sökande. 10 lyckoträffar krävs för ett bildlikt resultat. Modifieras i enlighet med vilken relation du har till platsen.

Ref: "Scrying" enl sid 235 i Mage: the Awakening.

Modifikationer

+3 Du är väl bekant med platsen och har besökt den ett flertal gånger.
+2 Du har en karta över platsen.
+1 Du har en bild eller ett foto över platsen.
+1 Du har träffat personen tidigare och känner till hans/hennes namn.
-2 Du försöker hitta ett rörligt mål (även om det inte rör på sig i sökande stund).
-2 Platsen eller personen är inomhus.

Wellingtonballongen

Ballongen.jpg

Den är svår att manövrera, men Edward har lärt sig att tämja den. Just denna ballong är även välsignad med magiska egenskaper. Den kan färdas snabbare än vinden och den kan till och med teleporteras till fjärran länder. Förvaras i Högkvarteret när den inte är i drift.

Hastighet

Slag: Stamina + Pilot
Kostnad: Ingen | Handling: Utdragen

Ballongen kan färdas med en hastighet dubbelt så snabb som den ordinarie om propellern sätts igång med hjälp av tramppedalen. Slå ett slag på Stamina + Pilot var trettionde minut för att se hur länge du orkar hålla farten uppe!

Teleportering

Slag: Intelligence + Occult (+Space)
Kostnad: 1 Viljestyrka | Handling: Utdragen
I ett ögonblick av förhöjd koncentration och fokus på den plats dit man önskar färdas kan ballongen fås att försvinna i tomma intet och materialiseras igen på den tilltänkta platsen. Med fördel har man en detaljrik bild av destinationen och startar och landar på en plats som tillåter ett tiotal meters felmarginal i var riktning. Luften är därför en ideal utgångspunkt eftersom den ger detta utrymme, såväl som reducerar risken för oönskade åskådare. Övervikt är ett mindre problem då ballongen i stort sett transporterar allt som får plats i den korgen på detta sätt, så länge den kan lyfta från marken. Är alla dessa kriterier uppfyllda får nästa äventyr tvivelsutan en flygande start! Ett slag per tur, effekten tar vid när du når 10 lyckoträffar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License