Mage: the Awakening

Banor

Acanthus.jpg

Akantus - Besvärjare på Tistelns Väg arbetar med tur, intuition och ödet. Länkade till Månsilvertörnets Vakttorn i Arcadias rike.

Mastigos.jpg

Mastigos - Trollkarlar på Gisslets Väg arbetar med förnimmelse och inre demoner. Länkade till Järnhandskens Vakttorn i Pandemonium.

Moros.jpg

Moros -Nekromantiker på Undergångens Väg arbetar med döden, dödlighet och materiella ting. Länkade till Blymyntets Vakttorn i Stygias rike.

Obrimos.jpg

Obrimos - Teurgiker på De Mäktigas Väg arbetar med de gudomliga energier som genomsyrar världen. Länkade till Guldnyckelns Vakttorn i Etern.

Thyrsus.jpg

Thyrsus - Shamaner på Extasens Väg arbetar med alla den naturliga världens aspekter. Länkade till Stenbokens Vakttorn i Det Vilda (Ursprungets) rike.

Ordrar

The Silver Ladder – Som arvtagare till Atlantis styresmän ser de sig som de naturliga ledarna för alla magiker. Deras ord väger alltid tungt, även om de andra ordnarna inte alltid håller med.

The Adamantine Arrow – Atlantis militära ordern. Uppdraget att skydda magiker från fara är något de praktiserar än i dag, och det gäller även de utanför sin egen order.

The Mysterium – Sökandet efter dold kunskap och forntida mysterier är en röd tråd i de flesta magikers liv. För The Mysterium är detta sökande det absolut viktigaste.

Guardians of the Veil – De var Atlantis hemliga polis och har fortfarande dåligt rykte. Kunskap är viktigt, men lika viktigt är det att säkra kunskapen från sina fiender.

En femte order, The Free Council, har bildats i modern tid. De förkastar traditionerna från Atlantis och försöker bygga ett mer modernt och effektivt sätt att organisera magiker. De ses med misstänksamhet av de andra ordnarna, men står i allmänhet på samma sida. Det finns det däremot andra som inte gör. Ett flertal grupperingar vill inget hellre än att förgöra ordnarna, så det är inte ofarligt att leva som magiker.

mta
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License