Utmaningar

Utmana

Du låter dina djuriska instinkter ta över och projicerar en offensiv aura som tar en av följande former:

  • Vildsint utmaning (Blood Potency + Strength) - Du fräser och spottar och gör tydligt att du går till angrepp vilken sekund som helst.
  • Eggande utmaning (Blood Potency + Presence) - Du utstrålar en rå sensualitet eller presenterar en frestelse som inte går att motstå.
  • Hävdande utmaning (Blood Potency + Intelligence) - Du etablerar din egen överhöghet med en linje i sanden; ett par stränga ord. Du förklarar dig själv alfa.

Modifikatorer

Eget territorium = Feeding Ground dots
Hungrig = +1
Utsvulten = +2
Målet har redan utmanats tidigare i scenen = -1 (ackumuleras)

Respons och utfall

Kamp

  • Kostnad: 1 Vitae om respondentens Blood Potency är lägre än utmanarens.
  • Slag: Välj typ av respons (vildsint, eggande, hävdande) och slå motsvarande attribut + Blood Potency.
  • Vinnare: Förloraren drabbas av ett Tillstånd som motsvarar vinnarens typ av utmaning/respons. (Vildsint (Bestial), Vällust (Wanton), Hävdande (Competitive)). Dessutom + 2 på alla slag, under återstoden av scenen, som är i linje attributet man vann med.
  • Människor: Vid vinst +2 på attributrelaterade slag. Tillstånd tillämpas inte.

Flykt

Förloraren drabbas av det aktuella Tillståndet, och försöker fly situationen.

Ref: Predatory Aura/Lashing Out (s 91-92 VtR 2nd Ed.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License