Läsning

Scenarion

Humor

  • Vampires Suck Comic - Masquerade inspirerad serie om en fåfäng kråsskjorte-Toreador, hans ödmjuke Nosferatu-kompanjon och hans Lasombra-nemesis.

Lyssning

Soundtrack

Inspiration

True Blood

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License