La piedra del sol
Solstenen

Solstenen är en brilliantslipad smaragd. Den ägdes av Carmelita, men Esmeralda gjorde många desperata försök att ”ta tillbaka” den. Den skapades för länge sedan av älvfolket för att fjärma sig från mörkrets makter, och kan när någon använder sig av dess makt kan den utstråla solljus. Den lyser upp en radie på flera kilometer, men den har bara makt att döda vampyrer inom ett tiotal meter – ju närmare stenen desto starkare är kraften.

Ritual för att frambringa solljus

Material: Solstenen.

Utövare: Måste ha ett Humanity-värde på minst 8.

Aktivering: Utövaren måste vara inom en meter från stenen och väl medveten om det, varpå han eller någon i hans närhet (inom 200 meter) yttrar orden ”Fiat Lux”.

Effekt: Vid detta avger stenen ett mycket starkt sken, som är likvärdigt solsken. Det har samma effekt på vampyrer som solsken har och människor och andra bländas av att se på den.

Förklaring: Ljuset är förädlad glamour, en form av energi som kommer sig utav drömmar och fantasi. På grund av stenens halvt religiösa natur förutsätter just denna energi som stenen drivs av individens godhet och hämtar extra kraft ur en önskan att göra gott. Viljan att sprida ljus och sällhet omkring sig. En strimma av utövarens själ förlängs ut i stenen som förstärker, kanaliserar och reflekterar den till detta starka ljus. Utövaren kan låta detta upphöra när som helst, och själen drar sig då tillbaka in i kroppen.

Intensifiering: Genom att koncentrera sig ännu hårdare (offra 1 Willpower-point varje minut i fem minuter och göra ett Willpower-slag (difficulty 15 – Humanity)) kan man kanalisera in hela sin själ in i stenen, och få den att göra natten till dag. Stenen lyser då inte på samma sätt utan låter omge hela regionen (med en radie på ca 50 mil) i en svag klarhet till dess att ritualen är fullbordad och det är dag.

Utövaren hamnar i ett translikt tillstånd medan ritualen är i effekt och dör om han inte lyckas med ytterligare ett Willpower-slag och kan återkalla sin själ innan ritualen på annat sätt avbryts. För att själen ska kunna återvända krävs kroppskontakt med stenen.

La piedra de las tinieblas

Apepstenen

När solförmörkelseritualen "neutraliserade" stenen (se Conclusión Noche y Día), hade den Owens själ inneboende. Kombinerat med den mörka Apep-essens solförmörkelseritualen ingjutit den i skapades en ond vilja, och när stenen lämnades tillbaka till Carmelita sipprade den ut och besatte henne med ett hämndbegär mot alla Owens illgärningsmän.

Se även

Santa Cruz by Night
Esmeralda Nasipak
Solförmörkelseritualen
Owen Bernman

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License