Höja sina värden

Freebie points (FP)

En nyskapad figur får 15 freebies att fördela. Freebies får man endast när man skapar sin figur eller när man skrivit en bakgrundshistoria alternativt ett logginlägg.
Det är freebies man spenderar på Merits och tjänar genom att ta Flaws

Experience points (XP)

Med experience kan man bara höja ett värde en nivå i taget, dessa får man spendera relativt fritt under spelets gång. När en del av ett kapitel avslutats eller efter ca en veckas dödtid.

Tabell

FP VÄRDE XP för nivå 1 Nivå 2 och över
5 Attributes - Nytt värde x 4
2 Abilities 3 Nytt värde x 2
7 Klandisciplin 10 Nytt värde x 51
7 Övriga discipliner 10 Nytt värde x 7
7 Sekundär Path2 7 Nytt värde x 4
1 Backgrounds - -
2 Virtues - Nytt värde x 23
1 Humanity - Nytt värde x 2
1 Willpower - Nytt värde
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License