Ghouls

Ghoul - i korthet

Du är ghoul, en människa som matats med vampyrblod. Blodet i dig frambringar, förutom en ofantlig tillgivenhet till vampyren, ett antal särskilda egenskaper:

  • Smak för släktskap — När du smakar Vitae kan du slå Intelligence + Occult för att märka om blodet är din mästares eller någon nära besläktad.
  • Abstinens — Om du inte har någon poäng Vitae i systemet återgår du tillbaka till dödlig under en outhärdlig period av abstinensbesvär. För varje vecka utan Vitae läggs en -1 mod. på alla tärningsslag.
  • Vederkvicka — För en poäng Vitae kan du lägga till +2 till en enstaka handling som involverar ett fysiskt attribut. Detta sker reflexivt.
  • Självläkning — För en poäng Vitae kan du läka två Hälsonivåer av skrapsår och blåmärken alternativt en Hälsonivå svåra sår. Detta sker reflexivt. Du kan även ägna två nätter och fem poäng Vitae åt att läka en nivå onaturlig skada, vilket antagligen lämnar sina ärr. Är du oskadliggjord krävs dessutom ett [X] för medvetslöshet men även då får du lägga en poäng Vitae för att läka denna sista ruta.
  • Discipliner — Du kan lära dig discipliner som är specifika för din mästares blodslinje.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License