Ghoul

För länge sedan upptäckte Släktet att en människa som drack vampyrblod fick övernaturliga krafter och smak för det förbjudna. Det blev inom kort praxis för invigda att hålla sig med vissa trotjänare som matades med vitae och bands till dem via blodet. Dessa tjänare blev långlivade och dödligt lojala, och de kallas ghouls.

De flesta ghouls tas an och lever kvar helt på sin mästares villkor, och tjänar dem troget i utbyte mot en droppe av vampyrens blod. Blodsbandet som är ofrånkomligt gör att de vampyrer som har mer än en ghoul kan få se dem förvandlas till bittra rivaler i kamp om sin domitors gunst. Ghoulens hela känsloregister får ofta fritt spelrum då en drog som vampyrblod gör att hon pendlar mellan ytterligheterna - vredesutbrott, blind svartsjuka och ohämmade begär. Allt detta ingår i ghoulens vardag.

Följande egenskaper är gemensamma för alla ghouls:

  • En ghoul åldras inte så länge som hon har vampyrblod i sitt omlopp. När hon åldrats bortom sin naturliga livslängd måste hon dock alltid ha vampyrblood i sig för att inte hamna i ett hastigt åldrande tills döden och förruttnelsen hinner ikapp henne. Detta kan gå så snabbt som på ett par dagar eller (vid väldigt hög ålder) ett par minuter.
  • Ghouls kan använda sitt blod för att hela sina skador, liksom vampyrer, eller för att höja sina Fysiska Attribut. De absorberar krosskador (bashing) som vanliga dödliga, men de kan absorbera svårare skador (lethal) om de har vampyrblod i sig.
  • Alla ghouls lär sig Potence 1 på kort tid efter att de smakat blod förska gången och kan även lära sig Fortitude. De flesta kan inte nå längre än till nivå 1 i någon Disciplin, men vissa har gjort det. Det är avhängigt donatorns generation.
  • I vissa fall kan en ghoul lära sig andra Discipliner hennes mästare behärskar, men detta är en lång och svår process.
  • Ghouls påverkas psykiskt såväl som fysiskt av förändringen: de kan mycket väl hamna i frenzy, men difficultyn att motstå är -2.
  • Vissa långvariga ghouls utvecklar särskilda egenheter som kan härledas till domitorns klan. En nosferatughoul kan få hemska blåsor och varbölder och en malkavians tjänare kan lätt bli lite… oberäknelig.

Revenants

Det finns även ghoulfamiljer kallade Revenants:

Bratovitch - Brutish monsters that usually serve the Tzimisce, they are fighters and trackers, and rarely engage in finer social events. Most Bratovitch know little about humanity and follow Paths or Roads.
Disciplines: Animalism, Potence, Vicissitude
Weakness: +2 diff to resist frenzy

Grimaldi - These revenants spend their time in society and social atmospheres, they maintain a facade of normalcy and often act as go betweens between the sabbat and areas of mortal influence.
Disciplines: Celerity, Dominate, Fortitude
Weakness: Bonded to bishops or archbishops

Obertus - Scholars of the sabbat, they spend much of their time researching the occult.
Disciplines: Auspex, Obfuscate, Vicissitude
Weakness: Derangement (Obsessive)

Zantosa - Decadent and wealthy, these revenants pursue their own pleasures, most of them Follow the Path of Cathari.
Disciplines: Auspex, Presence, Vicissitude
Weakness: May become obsessed to pleasure and sensation, easily addicted

Ducheski - Though they once served the Tzimisce, this family now serves the Tremere. They are very talented with mechanical devices, and many tremere have the Ducheski maintain their libraries and laboratories.
Disciplines: Auspex, Dominate, Thaumaturgy
Weakness: Inbreeding has caused some birth and personality defects. No Ducheski can have a social trait above 2.

Rafastio - Witches and practitioners of magic, they once served the Black Hand. With the Black Hand's destruction the family remained independent, preferring to carve their own destinies.
Disciplines: Animalism, Auspex, Thaumaturgy
Weakness: Rafastio cannot be embraced, attempted embrace will result in death. Furthermore, they are cursed with a type of Lunacy which causes discipline difficulties to vary with the moon's cycles.

Oprichniki - A ghoul family which originated with the secret police of Ivan the Terrible, 'rescued' by the Tzimisce. They primarily serve independent Russian Tzimisce and are generally not known to the entire clan as a whole.

Enrathi - A bloodline associated with the True Black Hand, the Enrathi captured children to be raised as chatterlings.

Rafastio - Also associated with the True Black Hand, the Rafastio were witches and seers.

d-habi - A ghoul family owned by Baali clan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License