Gehenna

Gehenna inträffade 2002.

Hur kan detta komma sig frågar ni då, Sfären utspelade sig år 2006.

Ja mina små barn… det kan man verkligen fråga sig. muha. muaHAHA! MUAHAHAHAHAAAHAAA!!……..

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License