#FLÖDAFRITT

Bellas kampanj för att uppa närvaron och öka mångfalden.

Visa respekt:

  1. Lämna inte slatten. Tar du bort nån från drinkmenyn är det en hemdragning.
  2. Blocka ingen. Vaska inget. Vi utesluter ingen, vän eller ovän. Låt vän som ovän få ta det de behöver.
  3. Luften är fri. Vi pissar inte revir så vi slåss inte. Motsatsen är önskat läge.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License