Fjärrskådarkikaren

Fjärrskådarkikaren

kikare.jpg

Edward köpte en teleskopkikare i brons och läder från Sir Brightmores personliga samling. Den skådar fjärran länder som om de låg inom synhåll och kan spionera på en plats eller person du känner sedan tidigare. En kunskap om platsen och vad man kan tänkas se hjälper dig att hitta rätt snabbt.

Slå ett utdraget Wits + Occult per 2 minuters sökande. 10 lyckoträffar krävs för ett bildlikt resultat. Modifieras i enlighet med vilken relation du har till platsen.

Ref: "Scrying" enl sid 235 i Mage: the Awakening.

Modifikationer

+3 Du är väl bekant med platsen och har besökt den ett flertal gånger.
+2 Du har en karta över platsen.
+1 Du har en bild eller ett foto över platsen.
+1 Du har träffat personen tidigare och känner till hans/hennes namn.
-2 Du försöker hitta ett rörligt mål (även om det inte rör på sig i sökande stund).
-2 Platsen eller personen är inomhus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License