Den sista synen (Final Vision)

Den sista synen (Final Vision)

Slag: Psyche + Wits | Kostnad: ● | Handling: Utdragen (mål: 3 lyckoträffar) | Tidsspann: Ett slag per tur

Syndaätaren kan se vad den döde såg precis innan han dog. Dessa bilder är alltid från den dödes perspektiv, och utövaren ser varken mer eller mindre. Synen är självklart ljudlös.

Utövande: Utövaren måste röra liket och se in i de döda ögonen. Liket får inte vara mer än tre dagar gammalt, men ögonen behöver inte vara i gott skick. Blinda eller personer som dog i ett becksvart rum kommer inte ha några sista syner utan enbart mörker. Om ögonen är helt frånvarande från liket är ceremonin inte möjlig att utföra.

Resultat

Fummel: Ögonen förtvinar och ceremonin går inte att försöka igen.
Misslyckande: Inget händer.
Framgång: Utövaren ser allt den döde såg under de sista sekunderna av hans liv. Utövaren kan återbesöka och spela upp bilderna igen men han får inte bryta blicken in i de döda ögonen.
Exceptionell framgång: Det är möjligt att se de tre sista minuterna av den dödes liv.

Modifikationer

+2 | Liket är inte äldre än 1 timme.
+1 | Likets ögon stängdes eller täcktes för strax efter dödstillfället.
–1 | Denna ceremoni har framgångsrikt använts på liket tidigare.
–2 | Ögonen har börjat förmultna eller har angripits av fåglar eller insekter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License