Undersöka brottsplats

Undersöka brottsplats

Tärningar: Wits + Investigation + hjälpmedel | Handling: Utdragen (3-10+ lyckokast; ett slag motsvarar 10 minuters undersökning)

Att undersöka en brottsplats involverar att studera bevismaterial och ledtrådar för att summera dem i användbara fakta om handlingsförlopp, förövare eller andra mysterium.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License