Elysium

Elysiums relger

1. Inget våld är tillåtet i lokalen
Många prinsar tar detta ett steg lägre och fordrar att inte heller några vapen får medföras in i Elysium, för att förhindra sådana med hetsigt humör från att ha sina medel redo.

2. Ingen konst får förstöras
"Konst" har utökats till att ibland också inkludera själva artisten, vilket gör Klan Toreador till några av de största förespråkarna till Elysium.

3. Elysium är neutral mark
I relation med Regel Ett; vad som händer utanför Elysiums mark är däremot en annan sak, och den neonat som förolämpar en äldre under Elysium får se till att ha tillförlitlig transport tillbaks till sitt haven när hon åker.

4. Kom alltid ihåg Maskeraden
Detta innefattar sånt som att komma in och gå, ta livliga diskussioner utanför, eller att jaga.

Man ser det också som opassande att komma till Elysium hungrig. Ibland förses man med förfriskningar, men oftast inte, och att jaga på marken omkring Elysiums område kan väcka misstänksamhet. Om en invigd tar med sig en gäst till Elysium, är hon ansvarig för denna gästs uppförande.

Lista över Elysier

List of pages tagged with elysium:

Beachwood Elysium

Se även

Elysiumväktare

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License