Distant Voices

Fjärran röster (Distant Voices)

Kostnad: ●● | Slag: Psyche + Presence | Handling: Utdragen (mål: 5 lyckoslag) | Tidsspann: Ett slag per minut

Syndaätaren kan skicka ett kort meddelande och få ett koncist svar från en levande eller död person. Målet för frågan som om den lästs upp för dem och svarar rakt ut, utan att genast ifrågasätta varifrån rösten kom ifrån. Den som svarar behöver inte tala sanning och kort därefter börjar han antagligen undra varifrån rösten kom.

Utövande: Om syndaätaren försöker kontakta ett spöke måste utövaren vara på dödsplatsen, vid dennes grav eller en plats där spöket synts till tidigare. När det handlar om en levande person måste ceremonin utföras i en byggnad där denne lever eller har levat.

Utövaren skriver ett meddelande med penna och papper eller på ett tangentbord och vilar sedan pennan i handen eller händerna på tangentbordet så kommer svaret som automatisk skrift genom att spöket rör syndaätarens händer.

Resultat

Fummel: Mottagaren får inte meddelandet men tror att någon är ute efter honom.
Misslyckande: Inget händer.
Success: Ett meddelande upp till ett dussin ord kan skickas. Mottagaren kan svara med upp till ett dussin ord.

Modifikationer

+2 | Syndaätaren har tidigare talat med mottagaren. I detta fall förstår mottagaren vem rösten tillhör.
+1 | Utövaren använder skrivdon eller papper som tillhör mottagaren.
–1 | Utövaren känner inte till mottagarens hela namn
–2 | Bo- dödsplats eller grav har vittrat eller förändrats ansenligt sedan mottagarens hade en koppling till platsen.
–3 | Mottagaren lever eller är vandöd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License