Fear Liath More
db-DG-Schwerter-041.jpg

Gwendolyn Radleigh

Fjärmande

Människor undviker dig. Du utstrålar en negativ dragningskraft, vare sig det är för att folk tycker du verkar osympatisk eller för att de av någon annan anledning skulle bli osäkra eller obekväma i din närvaro (du verkar astrist, du spelar i en annan division, väck inte den björn som sover). Folk undviker dig helst. Detta är inte på något sätt som Obfuscate, folk lägger definitivt märke till dig men gör ett medvetet val att inte närma sig.

System: Appearance + Intimidation (difficulty targets Willpower) Effekten kan negeras av någon en tur per Willpower denne spenderar, men hon har då -2 på alla sociala slag.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License