Discipliner

Klandiscipliner

Animalism

Representerar vampyrens koppling till sin inre best och länken till andra djur. Klandisciplin för Gangrel och Ventrue.
Djuriska viskningar
●● animalism2
●●● animalism3
●●●● animalism4
●●●●● animalism5

Klarsyn (Auspex)

Representerar vampyrens skärpta sinnen och förmåga att se bortom fasader. Klandisciplin för Mekhet.
Instinkt
●● Kuslig klarsyn
●●● auspex3
●●●● auspex4
●●●●● auspex5

Kvickhet (Celerity)

Representerar vampyrens övermänskliga snabbhet. Klandisciplin för Daeva och Mekhet.

Dominans (Dominate)

Representerar vampyrens starka vilja med vilken hon kan befalla lägre stående varelser. Klandisciplin för Ventrue.
Hypnos
●● Edikt av järn
●●● Begraven befallning
●●●● dominate4
●●●●● dominate5

Majestät (Majesty)

Representerar vampyrens förhöjda utstrålning och starka personlighet. Klandisciplin för Daeva.
Vördnad
●● Avslöja
●●● Hänförelse
●●●● majesty4
●●●●● majesty5

Mara

Representerar vampyrens mörka förmåga att sätta skräck i sina offer. Klandisciplin för Nosferatu.
nightmare1
●● nightmare2
●●● nightmare3
●●●● nightmare4
●●●●● nightmare5

Förvilla (Obfuscate)

Representerar vampyrens tendenser att gå osedd mitt bland oss. Klandisciplin för Mekhet and Nosferatu.
En i mängden
●● obfuscate2
●●● obfuscate3
●●●● obfuscate4
●●●●● obfuscate5

protean-vtr

Representerar vampyrens mytiska förmåga att förvandla sig till fladdermöss, dimma etc. Klandisciplin för Gangrel.
Omärkt grav
●● Rovdjursaspekt
●●● Rovdjurshamn
●●●● protean4
●●●●● protean5

Resiliens

Representerar vampyrens övernaturliga tålighet. Klandisciplin för Gangrel och Ventrue.

Vigör (Vigor)

Representerar vampyrens fantastiska styrka. Klandisciplin för Daeva och Nosferatu.

Förbundsdiscipliner

Blodslinjers discipliner

Devotions

Devotions - är förmågor som uppstår ut kombinationer av discipliner.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License