Discipliner [Masquerade]

Basdisciplinerna

Animalism — Gör det möjligt att kommunicera med allsköns djur, vilda som tama.
Auspex — Ger dig övernaturligt goda sinnen och en uppmärksamhet utöver det vanliga.
Celerity — Gör dig fantastiskt snabb i strid och flykt.
Dominate — Ger dig krafter som har att göra med hypnos och hjärntvätt.
Fortitude — Gör dig övermänskligt tålig, till viss del även mot solljus.
Obfuscate — Ger dig förmågan att gömma dig undan snokande blickar.
Potence — Gör sig stark nog att böja stål, slå sönder dörrar och hoppa många meter.
Presence — Ger dig utomvärldslig attraktionskraft och kan göra starka avtryck på andras känslor.

Klanspecifika discipliner

ChimerstryRavnos sätt att skapa illusioner och förvränga verkligheten.
DementationMalkavernas förmåga att sprida kaos och paranoia till andra i sin närhet. Mellan Thornkonventionen (1493) och 1997 verkar denna disciplin ha varit tabu för Camarillamalkaver som istället lärde sig Dominate som klandisciplin.
NecromancyGiovanniklanens svit av dödsrelaterade förmågor som har att göra med spöken, levande döda och andevärlden. Även blodslinjer som Harbingers of Skulls and Nagaraja är lärda i Nekromantik och variationer som Voudoun praktiseras av Samedi and Serpents of the Light. Disciplinen uppstod ur en annan, kallad Mortis, som utövades under medeltiden.
ObtenebrationLasombras mörkermaniplerande disciplin som nyttjar själva Avgrundens mörka vrår i sitt skuggspel.
ProteanGangrel har denna uppsättning klassiska vampyrförmågor som inkluderar allt från att kunna sova i jorden till att förvandla sig till fladdermus.
Quietus — En förmåga som Assamite avänder med sina lönnmord.
SerpentisFollowers of Set visar tydligt sin koppling till den ormlika guden med denna disciplin.
ThaumaturgyHus och klan Tremere baserar denna disciplin på sitt ursprungs hermetiska magi och skiljer sig som blodsmagi väsentligt från andra disciliner. Hemligheterna kring disciplinen är hemligare än receptet på dunderhonung och lika farlig att använda för icke-Tremerer.
Vicissitude — Enbart klan Tzimisce har denna som klandisciplin, men det har visat sig relativt lätt för andra att lära sig den, även om riskerna är väldigt stora.

Disciplines practiced only by Bloodlines

Daimoinon - is an Infernal Discipline possessed by the Bloodline known as the Baali.
Dur-An-Ki - originally just called Assamite Sorcery, is a bizarre form of Blood Magic practiced by the Sorcerer Caste of Clan Assamite. This school of Blood Magic is not exclusive to them, however, and many Vampires from the middle-east have at least passing knowledge of this Discipline.
Flight - is a "Discipline" which only the Gargoyles Bloodline possesses.
Melpominee - a strange sound-twisting Discipline practiced by the equally strange Bloodline, the Daughters of Cacophony.
Mytherceria - an engimatic Discipline practiced by the Kiasyd Bloodline.
Obeah - a Discipline designed to assist the Salubri Bloodline with healing.
Sanguinus - a disgusting Discipline practiced by the Bloodline known as the Blood Brothers.
Temporis - a Discipline that warps Time, practiced by the rare True Brujah Bloodline.
Thanatosis - a twsted, almost Necromantic discipline practiced by the Samedi Bloodline.
Valeren - a Discipline which twists the purposes of Obeah into that best suited for Combat. Utilized by the Salubri antitribu.
Visceratika - possessed solely by the Gargoyles Bloodline.

Disciplines that aren't inherent to any Clan or Bloodline.

Akhu - otherwise known as Setite Sorcery, is a brand of Blood Magic practiced by the Followers of Set, but is not inherent to their Blood.
Bardo - discipline taught to members of the Children of Osiris
Dark Thaumaturgy - is an Infernal Discipline granted to Vampires by Demons, in exchange for what remains of their already-damned souls.
Koldunic Sorcery - practicioners, known as Koldun are solely members of the Tzimisce Clan, and are either extremely Ancient or extremely young. As such, they are also extremely rare.
Nahuallotl - is a disquieting school of Blood Magic which takes largely from ancient Aztec and Mayan practices. This discipline is almost completely unknown, just like it's practicioners, the Tlacique.
Sadhana - an indian-based school of Blood Magic, practiced chiefly by the Setite Bloodline known as the Daitya though there is no reason why a fair number of Indian Ravnos would not also know this Discipline.
Thaumaturgical Countermagic - The power to resist Thaumaturgy.
Wanga - is a Voudoun school of Blood Magic which largely blurs the lines between Necromancy and Thaumaturgy. It is chiefly practiced by the Serpents of the Light and a few Samedi.

Engelsk-Svensk-Spansk översättning

ENGELSKA SVENSKA SPANSKA
Animalism Animalism Animalismo
1. Feral Whispers Sussuros Amables
2. Beckoning La Llamada
3. Quell the Beast Stilla besten Canción de la Serenidad
4. Subsume the Spirit Comunión de Espíritus
5. Drawing Out the Beast Apartar a la Bestia
Auspex Klarsyn Auspex
1. Heightened Senses Förhöjda sinnen Sentidos Aguzados
2. Aura Perception Auraläsning Perceptión del Aura
3. The Spirit's Thouch Psykometri El Toque del Espíritu
4. Telepathy Telepati Telepatía
5. Psychich Projection Astral projektion Proyección Psíquica
Celerity Hast? Celeridad
Dominate Dominans Dominación
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License