Det vampyriska tillståndet

Smak för blod

in addition to being able to smell blood and to identify and track with blood, Kindred discern subtle cues from blood they taste.

Slag: Wits + Composure

Roll Results

Dramatic Failure: The Storyteller gives two true statements about the blood and one very dangerous lie.
Failure: The blood offers no insight.
Success: You can discern basic details from the blood. These include blood type, clan, the presence of popular drugs, how long the blood has been out of the body, blood-borne diseases and poisons, if you've tasted that person's blood before, and if the blood is human. It can also tell the number of steps removed a character is in blood sumpathy to another character who's blood you've tasted (se blood sympathy). If the donor is human, your character detects what it is (if she's tasted that type of creature's blood before).
Exceptional Success: You can discern extensive details from the blood. These include whether the blood is from a ghoul and to what clan, infections, what the vessel ate recently, hormones in the bloodstream, diseases, some causes of death, and other fins details at Storyteller discretion.

Suggested Modifiers

Aupex active (+2), blood-tied (+2), currently hungry (+2), hour-old blood (-1), day-old blood (+3), week or more old (-5)

Ref: A Taste of Blood, VtR2 91

Blodsympati

Spåra blodsympati

Kostnad: 1 Willpower (alt gratis om signal går ut)

Ref: Blood Sympathy VtR2 98

Livstecken (Vampire: the Masquerade 5th ed)

Livstecken (Vampire: the Requiem)

Kostnad: 1 Vitae

Effekt: Du imiterar mänskliga livstecken - varm hy, puls, producerar kroppsvätskor, sexuellt funktionell, mat och dryck hålls tillfälligt i magen. Lurar en läkarundersökning.

Ref: Blush of Life (s. 90 VtR 2nd Ed)

Jaga

Sätt att jaga

Förföra: Manipulation + Persuation (+Majestät) + Jaktmark
Påhopp: Strength + Streetwise (+Vigör/Kvickhet) + Jaktmark
Varaktighet: Varje slag representerar en timmes jakt.

Sätt att dricka

Attack: Brawl-baserad Grapple-handling. Tänderna orsakar L-skada. Människor får Tillståndet Ärrad.
Kyss: Människor får Tillståndet Svimfärdig

Typer av blod

Människa
Max antal Vitae = Permanent Hälsonivå
Varje Vitae orsakar 1L
Om tagen Vitae överstiger offrets Stamina —> Tillståndet Dränerad

Kallt blod
För att få 1 Vitae näring - konsumera 5 x Blood Potency dl kallt blod.

Ref: Feeding VtR2 94, Jaga

Antal blod vunna (husregel)

1 Lyckad tärning = 10% av 1d10 (avrunda uppåt)
2 Lyckad tärning = 20% av 1d10 (avrunda uppåt)
3 Lyckad tärning = 30% av 1d10 (avrunda uppåt)
4 Lyckad tärning = 40% av 1d10 (avrunda uppåt)
5 Lyckad tärning = 50% av 1d10 (avrunda uppåt)

…om offrets Stamina tillåter. Tas mer än Stamina (genomsnitt 2) kan offret bli Dränerad. Slå Wits + Composure enligt Smak för blod ovan för att skönja Staminanivå.

Utmana

Du låter dina djuriska instinkter ta över och projicerar en offensiv aura som tar en av följande former:

  • Vildsint utmaning (Blood Potency + Strength) - Du fräser och spottar och gör tydligt att du går till angrepp vilken sekund som helst.
  • Eggande utmaning (Blood Potency + Presence) - Du utstrålar en rå sensualitet eller presenterar en frestelse som inte går att motstå.
  • Hävdande utmaning (Blood Potency + Intelligence) - Du etablerar din egen överhöghet med en linje i sanden; ett par stränga ord. Du förklarar dig själv alfa.

Modifikatorer

Eget territorium = Feeding Ground dots
Hungrig = +1
Utsvulten = +2
Målet har redan utmanats tidigare i scenen = -1 (ackumuleras)

Respons och utfall

Kamp

  • Kostnad: 1 Vitae om respondentens Blood Potency är lägre än utmanarens.
  • Slag: Välj typ av respons (vildsint, eggande, hävdande) och slå motsvarande attribut + Blood Potency.
  • Vinnare: Förloraren drabbas av ett Tillstånd som motsvarar vinnarens typ av utmaning/respons. (Vildsint (Bestial), Vällust (Wanton), Hävdande (Competitive)). Dessutom + 2 på alla slag, under återstoden av scenen, som är i linje attributet man vann med.
  • Människor: Vid vinst +2 på attributrelaterade slag. Tillstånd tillämpas inte.

Flykt

Förloraren drabbas av det aktuella Tillståndet, och försöker fly situationen.

Ref: Predatory Aura/Lashing Out (s 91-92 VtR 2nd Ed.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License