Konfabulation

Konfabulation

Grad: Grav

Inte bara tränger du bort besvärliga minnen, du fabulerar ihop historier att passa in och ersätta dem, och kan bli irriterad och till och med aggressiv om någon säger emot dig. När någon försöker övertyga dig om den korrekta händelseförloppet, slå Resolve + Composure. Om du lyckas står du fast vid din konfabulation, och försöker ilsket stänga ämnet. Om du misslyckas lättar din övertygelse och du blir villig att åtminstone lyssna på den andres perspektiv.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License