Dà Rathad 2

Kapitel 2

Cardiff och de dödas festival

Fem år senare, åker ni på inrådan av Jasons kontakter till Cardiff för att delta i den årliga De Dödas Festival som all Sabbat i regionen väntas komma till. För att inte stämplas som helt illojala och för att se om någon falang menat att ni är det. En Badhbh Catha väntar inte tills hon ligger skadeskjuten på marken att oskadliggöra den som vill henne illa. Festen varar i en vecka, med Elddans, dueller, jakt på människor såsom förrädare samt övriga riter för att fira vampyrers natur.

Kotteri av klanlösa

Karen är vaken, Rebecca och Lester är korpar och kvar i Epping Forest. Det nya barnet hon födde, mot alla odds, bor hos sin mänskliga far. Jason passar på att besöka sin familj väl hemma i Cardiff, men Mildred syns ännu inte till där. Ett underligt par lämnar över kodade meddelanden till Lilly och Pryce, som påstår att de blir minst lika förvirrade av det som Leo. Chessys syner har börjar öka i styrka, men symbolerna känns svårlästa utöver ett allmänt olycksbådande varsel. Han börjar dock prata med en viss Fred som bjuder in alla till en Noddistisk studiecirkel med en viss Mitchell. Gwen chockas när hon ser lilla Brenna gå nerför gatan. En man håller i hennes hand, men det finns inga tvivel, det är Brenna. Efter ett lyckat räddningsförsök får Gwen hjälp att fly av Marion, en Caitiff som spanat på mannen som hon identifierar som Mitchell, ledare av en kult vars syfte är att rensa ut det klanlösa hotet. De får skydd i en bilverkstad där många Caitiffs samlats tillsammans för att skydda sig. Aubrey läser av blodslinjer för att försäkra sig om att ingen är under inflytande De Uråldriga.

verkstaden.gif

Merrinduff Farm

Den avslutande dagen är alla på Merrinduff Farm, festivalområdet. Mildred, Karen, Gwen, Lester… Strålkastare riktas mot ett bål där förrädare brännts, och nu bekänner stadens vampyrer färg: Ärkebiskopen förklarar hur The Book of Nod förkunnar att det är de klanlösa som kommer att väcka de gamla från sin sömn och om inget görs för att stävja pesten är dessa methuselahs här för att sluka oss alla förr än vi anar. Därmed plockar han fram den lilla flickan, Brenna, som ska brännas på bål i en ritual. Detta vidunder är till hälften människa, hälften vampyr, sa de. Så tunt är dess blod att det förkroppsligar vad The Book of Nod varnar för – Det Tunna Blodets Tid, tiden som förebådar Gehenna.

Luttring

luttring.jpg

Brenna tänds på, men elden stryps lika snabbt av Lilly och i nästa sekund är Leo och Chessy framme och räddar flickan från bålet och rusar över fälten med en ursinnig (och påtänd, dvs uppeldad) Ärkebiskop i monstruös skepnad. Brenna tas med till vandrarhemmet, men det är för sent. Hon är död. När det visar sig att bilverkstadens Caitiffs under denna tid haft Brenna i sitt förvar och Pryce undersöker den förkolnade flickan blir det emellertid Kenverchyntydligt att någon skapat en kopia till luttringen. Brenna hämtas och konstateras äkta och oskadd. Hon visar Leo teckningar hon ritat som föreställer verkstaden, henne själv, Aubrey, Robert och de andra och en viss "Kenverchyn" som är ritad liggandes längs papprets nedre kant…

verkstan.jpg

Splittring

Jasons motiv ifrågasätts och Pryce och Lilly har hittats insupandes en mystisk rök på sitt rum under stort hemlighetsmakeri. Karen bråkar med alla som vanligt, ingen vill lyssna på Chessy och Gwen är borta i många timmar eller hela dagar i taget. Vinculi har förstärks, men förgäves verkar det som. Det är Jason som sår ordentligt split i gruppen och driver ner kilen mellan de som accepterar (eller åtminstone spelar med i) Mr Martins förslag om att anfalla verkstaden där Caitiffgänget huserar och de som själva är tunnblodiga. Pryce, Karen och Lilly vill inte göra sig mer osams med Martin och Sabbaten i stan, men medan Pryce och Karen (och givetvis Jason) verkar villiga att delta i attacken avslöjar inte Lilly verkstadens läge som hon magisk väg funnit. Dessa tre har inte varit välkomna i fristaden då alla tillhör en klan. De klanlösa, Gwen, Leo och Chessy tar själva tillflykt i verkstaden och intar position bakom ståldörrarna. Natten före attacken verkar allt gått i lås för Mr Martin, de klanlösas egna vänner ska hjälpa honom att utrota De Som För Slutet Närmare. Förklaringen till att Karen och särskilt var villiga att hjälpa återfinns i blodet som Jason blandade i Vaulderimixen vid första Vaulderiet i Cardiff. Med en färsk stark lojalitet till Mr Martin läser Pryce Lillys tankar och ger honom en vag beskrivning av ett område som verkstaden antagligen befinner sig på. Men natten till attacken är allt vad som finns i Pryce och Lillys huvuden ett starkt begär att åka till Mexico City. De lämnar Familjen Grimaldis hus med förköpta biljetter i högsta hugg.

Faithful member of the House of Goratrix, your presence is humbly requested in Mexico City at the Chantry of Universidad del Tercer Circulo del Serpiente Dorado where a you will join in a gathering of all of the loyal members of the lineage

You will be posed with the opportunity of exchanging knowledge of Thaumaturgy, learn secrets of our kin and receive guidance so as to further the House in these nights of late.
You will also be allowed to participate in a ritual conducted by Goratrix himself that will give all who partake in it power to withstand the terrible wrath of the Antediluvians.

You will know that you are the intended recipient of this letter by the fact of this message’s illegibility to anyone that does not come from our most distinguished line of blood, originated by Master Goratrix himself. Please understand to exercise continued discretion.

~ Salma, in the service of Goratrix

Post Scriptum ~ If the site of the Chantry is unknown to you please act out the following ritual and the location will be revealed unto you.
~
Drain about one decilitre of your own blood in a copper bowl. Place a piece of coal in the bowl. When it has absorbed all of the blood, light the coal on fire and place this paper on the fire. Subsequently, draw in the smoke through your nose and mouth into your body. The more smoke you manage to “inhale” in this way the clearer the image will be of the road to the Chantry.

Mildred har redan förklarat att hon tänker lämna Cardiff. Den hotande atmosfären fick henne att inse att hennes band med Mórrigáns krigarkraft falnat och det är bäst för henne att tillbringa lite tid i nästet. Leo har fått lära sig att uträtta både Vaulderiet och hur man tvingar en själ att låsas i en korp, så när Chessy får återigen syner av Lillys död som är kopplade till scener som utspelas i vad som måste vara Mexico rycker de henne därifrån och placerar henne i en korp. Inte förrän ett år senare får de reda på att Pryce försvunnit spårlöst medan Lillys kropp sovit i ett hotellrum tills någon upptäckt henne och dragit bort gardinerna. För säkerhets skull gör de samma sak med Jason.

Vägledning

Attacken uteblir den skymningen. De klanlösa väntar ängsligt. Aubrey läser dikter på walesiska att inspirera och att ge förtröstan:

Dà Rathad
Carson a bu chòir dhomh gabhail
na slighe ceart, lom, fada?
Ged a tha an rathad air a bheil mi cam
agus tha na clachan a' gearradh ma chasan,
agus tha dìreadh an leothaid
gam fhàgail gun anail,
chan e an aon rud
a tha misc coimhead romham.
latha an dèidh latha.
Agus shuas air an leathad
chì mi timcheall orm,
chì mi gu bheil barrachd ann dhòmhs'
na slighe cheart, fhada, lom.
Tha thusa cumail do shùilean air an aon rud
ceart, dìreach air do bheulaibh
agus chan fhaic thu gu bheil an saoghal
ag atharrachadh timcheall ort.
Two Roads
Why should I follow
the long, smooth, straight road?
Although the road I take is crooked
and the stones cut my feet,
and climbing the hill
leaves me breathless,
I am not confronted
by the same prospect
day after day.
And up on the hill
I can see around me,
I can see that there is more in store for me
than a straight, long, smooth road.
You keep your eyes fixed on one point
right in front of you
and you cannot see
that the world is changing around you.

Kenverchyn

Anfallet kommer inte förrän påföljande natt. Nu när de väl hittat fram är slutet givet. Gehenna ska skjutas upp ytterligare en dag och klockan vridas tillbaka. Våra vänner i verkstaden är inte lika övertygade om att deras offer är nödvändigt och sätter emot allt vad de förmår. Brenna och de mindre vapenföra gömmer sig på övervåningen och ser sina vänner lida ett fasansfullt nederlag. Många från båda sidor stupar, och på verkstadens betonggolv flyter deras blod och täcker nästan hela lokalen. Aubrey, Brenna och Lilly ser maktlöst på, och Leo lever förvisso, men knappt, har ingen chans att göra stå emot Mr Martin som njuter av sin triumf medan blodet rinner ner i avloppsbrunnen. Leo lapar i sig från blodet han ligger i för att återfå lite av sina krafter då Mr Martin upptäcker den överlevande. Han tar ett steg framåt då marken under dem börjar skaka våldsamt. Golvet spricker upp och Mr Martin kliver förskräckt tillbaka. Blodet rinner ner i skrevorna, en liten hand sträcker sig igenom och bryter loss stora stycken av betongen, och kliver sedan upp ur ett flera meter djupt hål rakt ner i marken under golvet, under byggnaden. Den nakna, smutsiga och rovlystna kvinnan griper tag i Mr Martins nacke och tömmer honom på två sekunder. Hon tar liken ett i vart hand och dricker ur det blod som finns kvar, en vimmelkantig Chessy(?) yttrar frågan Vem är du? Varpå han får svaret ”Kenverchyn”. Och Kenverchyn kallar till sig sina trehundra korpar, förvandlar sig själv till en väldig korp och flyger med sina korpar (däribland Lilly) österut i en enorm flock. Badhbh Catha.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License