Cirkeln

Även: Hedningarna (utanför förbundet), Circle of the Crone (eng officiellt namn)

Persongalleri

Lovisa Stillmark

Lovisa är Völva och Sejdare för Rodens Sed, Roslagens Cirkel av Hedningar som på sistone rört sig i en mer olycksbådande riktning om man får tro Lovisa. Aspekten av Valfreja med fokus på döden framför liv. Efter att ha misslyckats med en offerritual där delar av en slaktad gris förts in i henne (Uppdrag: Griskulten) för att föda Hildesvinets avel,...

Scenario: Nattkvarter
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License