Cardiff

Cardiff är ett det starkaste Sabbatnästet i Storbritannien. Hit vallfärdar all Sabbat från den södra delen av ön den andra veckan i mars för att delta i Festivo dello Estinto. 1998 hölls festligheterna på en gård utanför staden som kallas Merrinduff Farm. Sabbaten har en stark noddistisk övertygelse och Gehennakulter är vanliga.

Mr. Martins kult

Mitchell Martin - Domitor till hela Jasons familj. Ledare för kulten.
Fred - Fanatisk anhängare av Mr. Martin. (insp: Dean Mortiary)

De klanlösa

verkstaden.gif

I staden höll också en ansenlig mängd klanlösa till. Dessa var väl medvetna om sin utsatta position och slog sina påsar ihop och barrikaderade sig i en gammal bilverkstad.
Robert - gruppens ledare.
Aubrey - andlig vägledare och seer.
Marion

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License