Bolivias Camarilla

Situation

PerosVapen

Bolivias camarilla har tidigare definierats som invånarna i Santa Cruz de la Sierra, men i och med att Sabbaten börjar koppla greppet om västra Sydamerika beslöt sig den nyuppvaknade Peros för att utöka förmyndarskapet till hela nationen. Det försvinnande lilla antal av oberoende invigda som huserar i landets andra städer och mindre befolkade områden skall omfattas av Camarillans principer. Reformen medförde instiftande av protektorer som ska dra åt svångremmen och agera ögon, öron, piska och bödel i alla landets delar. Även skapanderätten delas ut friare då regionen utvidgats (se Traditionerna: La Progenie och Population).

Klanerna

Brujah

Brujah var en av de största klanerna i Bolivia, tillsammans med Toreadorerna. Både grupperingar och själva invånarna har dock varit väldigt flytande. Klanfursten Isobel de la Destigo tillsattes för ett antal år sedan efter att den tidigare mer eller mindre abdikerat och flyttat till landsbygden. Klanen har den största andelen aymara och quechua-indianer. Då kanske det är passande att deras protektorat är de tre indiantätaste departementen.

Kända Brujahs: Isobel de la Destigo, Ricardo, Guido Hernandez, Maxim, Dusted, Paloma Pascal

Gangrel

Gangrel har inte varit relevanta i Santa Cruz de la Sierra på länge. Det finns ett litet antal som fortfarande kan befinna sig någonstans ute i landet och i och med protektoraten gör de bäst i att göra sin närvaro känd på nytt…

Kända Gangrels: Nicole Tillier, Salvadore, Lupe Racha

Malkavian

Kända Malkavians: Fernanda Ramón, Sophie Roche, Amerigo Cervantes, Adolfo Ascartro

Nosferatu

Kända Nosferatu: Walter Fergusson

Toreador

Toreadorerna förtjänar ett eget kapitel i Santa Cruz historiebok. Även om Fabio Fuentes aldrig riktigt släppts in i klanfursteklubben på riktigt …

Kända Toreadorer: Fabio Fuentes, Adonia Escalante, Ania Quintana, Harald Kiefel, Pedro Shimose

Tremere

Hus och Klan Tremere är givetvis en väldigt sammansvetsad liten grupp som haft ganska tydliga specialistkunskaper som de gärna använt sig av för att tjäna Camarillan. Allt från insiders i säkerhetstjänsten, bygg- och fastighetsförvaltare och mäklare till drömtydare. Klanen har genom Alano Izquierde varit väldigt mån om att stabilisera Camarillan på sistone men få tror att det är på altruistisk grund. De har blivit tilldelade nordvästra Bolivia som protektorat, och även om Chantryt ligger i Santa Cruz bor redan två av de kvarvarande medlemmarna i La Paz.
Kända Tremerer: Alano Izquierde, Enrico Morales, Joshua Zenara, Esperanza Rivero, Malcolm Bourne, Enano, Nazario

Ventrue

Klan Ventrue har för alla sedan länge varit synonymt med Furst Peros och hans närmsta, hans blod, hans allierade. Ingen är riktigt på det klara med vilken sorts verksamhet de ägnade sig åt, men det var tydligt att alla var en del av samma "affärsimperium" och att de vadade djupt i pengar. När Miguel vände sig till Sabbaten hade klanen den största måltavlan och över hälften mördades. Att Peros återuppstått utan sina närmsta har inte gjort att hans styre hotas inifrån Camarillan, men med tanke på utvidgningen av "riket" är många nyfikna på huruvida Fursten tänker återbesätta klanen trots tidigare söners rackartyg.
Kända Ventrues: Juan Peros, Miguel Futima, Carlos Santos, José dos Pinhais, Belladonna Diaz, Raúl Cervantes, Clark StPatrick, Nikolaj Petrovic

Titlar

Príncipe

Nuvarande: Juan Peros
Synonymt med Furste. El Príncipe, eller Prinsen, ser till att lagar följs och delar ut passande straff till de laglösa. Till skillnad från en Prince i USA eller en Furste i Europa som oftast styr över en större stad eller mindre region har titeln nyligen kommit att omfatta hela landet.

Senescal

Nuvarande: Vakant
Se Seneschal.

Protector

Nuvarande:
El Protector (eller La Protectora) är en nyinstiftad titel i Bolivia som ger mer eller mindre skarprättaransvar till de klanfurstar som fungerar som protektorer över vardera protektorat. Protektoraten består av två eller tre av Bolivias departement. Protektoraten är uppdelade klanvis, där oftast två klaner får samsas om ett protektorat, men Protektor är enbart från en av klanerna, därför blir den andra klanfursten enbart Látigo.

Protectoradas
EL NORTE Protector: Alano Izquierde (Dominio de Tremere & Gangrel)
1. FlagPando Pando (52,525), Cobija (20,820)
2. FlagLaPaz La Paz (2,350,466), La Paz (789,585)
EL OESTE Protector: Vakant (Dominio de Nosferatu & Malkavian)
3. FlagOruro Oruro (201,230), Oruro (20,820)
4. FlagCochabamba Cochabamba (1,455,711), Cochabamba (516,683)
EL SUR Protector: Isobel de la Destigo (Dominio de Brujah, Toreador)
5. FlagPotosi Potosí (709,013), Potosí (132,966)
6. FlagChuquisaca Chuquisaca (531,522), Sucre (193,873)
7. FlagTarija Tarija (391,226), Tarija (135,783)
EL ESTE Protector: Belladonna Diaz (Dominio de Ventrue)
8. FlagBeni Beni (362,521), Trinidad (75,540)
9. FlagSantaCruz Santa Cruz (2,029,471), Santa Cruz de la Sierra (1,116,059)

Látigo

El Látigo är i princip samma sak som en klanfurste, men bokstavligen motsvarar den en Whip. Att vara en Látigo medför inte längre samma status som det en gång gjorde. Inte bara har medlemsantalet i vissa av klanerna decimerats, att titeln Protector inrättats innebär en tydlig skiljelinje mellan de som enbart har representativ makt och de som även övervakar ett territorium.

Brujah Isobel de la Destigo
Malkavian Ej tillsatt
Nosferatu Ej tillsatt
Toreador Fabio Fuentes
Tremere Alano Izquierde
Ventrue Juan Peros, Belladonna Diaz1

Azote

Nuvarande: Ricardo
Se Skarprättare. Tidiagre Guido Hernandez

Guardián del Eliseo

Nuvarande: Ej tillsatt
Pre-Raúl fanns inget Elysium i Santa Cruz. Man uppmanades av Fursten att ha sina sammankomster på privat mark, hemma hos sig själv vill säga. Detta var inga problem för de oftast väldigt förmögna äldre invigda, som gärna visade upp sina villor (Fabio), höll privata klanmöten i sitt eget ordenshus (Alano). Yngre hade ont om tillfälle att träffas på en neutral plats, men sen har Santa Cruz Camarilla inte haft så mycket interna stridigheter så att man måste utropa en lokal som fredad. Raúl hade det behovet, och då han ogärna bjöd hem någon till sig och ändå hade behov av träffas och samtidigt att skydda sig från dem han styrde över lät han Elysiumveteranen Sophie Roche från Lima upprätta stadens första Elysium. Isobel de la Destigo som tog över efter Raúl såg fortsatt behov att en för alla stadens invigda gemensam mötesplats och lät Ania ta över stafettpinnen.

När Peros vaknade oroades han över all aktivitet som centrerades kring detta nya påfund. Med maskeraden i åtanke ombad han Ania att vara mer restriktiv och minimera händelserna där och därmed även den uppmärksamhet som skulle riktas ut det hållet. Efter att Elysium återigen använts som förvaringslokal av pålade fiender beslöt Peros att stänga ner Elysium, och Ania stod utan titel.

Arpía

Nuvarande: Ej uttalat

Status

Novis

En novis är så nykläckt och färsk att hon behöver en mentor som ansvarar för allt hon gör. Denne mentor skall lära novisen allt om vad det innebär att vara vampyr, samt Camarillans regler och Traditioner och kan straffas för alla snedsteg novisen gör. När novisen är fullärd och kan klara sig själv släpps hon fri och mentorn har inte längre något ansvar över henne. Det är oftast efter ett par år och mentorn bestämmer själv när detta är, men måste få Furstens eller en Látigos godkännande. För Bolivia gäller att Protektorn över det område den unga vampyren har sin fristad godkänner ansvarsfriheten. Jacques och Ania skulle med andra ord behöva fråga Belladonna. En protektor kan välja att neka inträde för en novis i ett protektorat med anledning av att novisen endast frisläppts i ett annat område. För ansvarsfrihet i hela Bolivia skall varje protektor, (helst även Látigon) alternativt Fursten bevilja detta.
Theo - Ania
Rosalie - Jacques

Brott och straff

Traditionerna

1. La Mascarada (Maskeraden)

Det sägs att Juan Peros har låtit avrätta folk för maskeradbrott, men de senaste årtionden har det inte funnits orsak till det, eller är det en mer slapphänt politik som förs? Under Peros frånvaro finns det definitivt incidenter som skulle ha ålagts med Det Yttersta Straffet, men då de tillfälliga makthavarna varit för oorganiserade eller oeniga för att driva igenom detta har nog den första traditionen fått mindre respekt än sig borde. Enskilda exempel på gränsfall är: Julians osynlighet på teatern, Anias nyhetssändning etc…

2. El Dominio (Domänen)

3. La Progenie (Avkomman)

Det var fullt förbud på att inviga tills alldeles nyligen. Statistiken talade sitt tydliga språk, det var inte någon avkomma invigd som imponerat, tvärtom. Och inte minst Peros egna. Nu är det dock fritt att ta sig an ett childe. Förbehållet är att den dödliges hemort hör till ett protektorat som ligger under den presumtive skaparens klans beskydd. Grunden till detta är att få en god spridning på jaktmarker samt att samhörighet genom blod och tilltro till den gemensamma saken i regionen kan stärka hela landet. En konspiratoriskt lagd Brujah skulle dock kunna säga att man är i färd att skapa ghetton.

4. La Responsabilidad (Ansvaret)

För att släppa ett barn måste man ansöka tillstånd hos Fursten.

5. La Hospitalidad (Gästfriheten)

Även om domäner i form av stadsdelar fortfarande är aktuella till viss del, har ett skifte skett, klanmässigt. Även om en Nosferatu självklart är tillåten att vistas och äta i La Paz, har klan Tremere mycket större makt att dela ut domäner till sin egen fördel, vilket i sin tur kan leda till att övriga klaner lätt kan bli persona non grata.

6. La Eliminación (Förgörandet)

Viktigare än någonsin. Icke-Camarillavampyrer är inte lovligt byte, rent officiellt är inte Sabbat det, men i självförsvar…

Prejudikat

Som nämnt ovan har makthavarna det senaste halvåret varit motvilliga att straffa lagbrytare med döden. Men är en laglös allierad bättre än ingen alls?
I många fall har förrövaren istället straffats med exil (Li Peng, Adonia), med tillägget att om de återvänder eller ändå förblir i staden (regionen) faller en blodsjakt på dem.

Exilio (Exil)

Lextalionis - La Caza de Sangre (Blodsjakt)

Blodsjakt har dock uttalats över ett antal personer med mer eller mindre lyckat resultat:

  • Adonia - för att hon återvände från exil.
  • Li Peng - för att hon inte lämnade staden.
  • Pepe - av klanfursterådet i egenskap av Raúls mördare.
  • Lupe Racha - för … förargelseväckande beteende.
  • Dusted - En blodfattig Dusted gav sig på Lareina eller Vipah i katedralen så fort det gavs tillstånd att döda. Han gick dock över till Amaranth och blev därför själv avrättad.

Det har förekommit att en prins uttryckt sitt gillande för vissa som valt att inte delta i en blodsjakt då det visade på att de inte törstade efter sina jämlikars blod, vilket skulle vara betryggande…

Population

populationSCbN

Fram till år 2000 var ration vampyr/människa alldeles för hög och staden kunde definitivt påstås vara överbefolkad av invigda. Under mitten av året när många dog eller flydde nådde man ändå inte ner till den gängse uppfattningen om vad som är en acceptabel andel byte per rovdjur. Även om reformen och dess nya hållning till att inviga nya Camarillamedlemmar ger mycket större yta och svängrum rent statistiskt tros det ändå bli en sådan koncentration till storstadsområden att överbefolkning kan komma att bli ett reellt problem igen.

Nuvarande medlemmar

Namn Klan Värde2 Titlar/Status Hemstad Nuvarande situation
Juan Peros Ventrue ••••• Príncipe de Bolivia Santa Cruz de la Sierra
Belladonna Diaz Ventrue •••• Protectora del Este
Látigo de los Ventrue
Santa Cruz de la Sierra
Isobel de la Destigo Brujah •••• Protectora del Sur
Látigo de los Brujah
Ex Príncipe de Santa Cruz de la Sierra
Sucre?
Alano Izquierde Tremere •••• Protector del Norte
Látigo de los Tremere
Santa Cruz de la Sierra
Fabio Fuentes Toreador •••• Látigo de los Toreador Santa Cruz de la Sierra
Alegría Correa de Lovato Toreador •••• Lima Harpy Santa Cruz de la Sierra
Fernanda Ramón Malkavian ••• Ex Látigo de los Malkavian Santa Cruz de la Sierra
Ricardo Brujah •• Azote Santa Cruz de la Sierra
Ania Quintana Toreador •• Ex Guardián del Eliseo Santa Cruz de la Sierra
Enrico Morales Tremere •• Ancilla La Paz
Esperanza Rivero Tremere •• Ancilla La Paz
José dos Pinhais Ventrue Neonat Santa Cruz de la Sierra
Paloma Pascal de la Destigo Brujah ½ novis Santa Cruz de la Sierra
Julian Morrow Malkavian - Frisläppt novis Santa Cruz de la Sierra Tvångsinlagd
Jacques Valaire Toreador - Frisläppt novis Jacksonville
Diego Ruiz Caitiff - Caitiff Lima
Nicole Tillier Gangrel - Frisläppt novis Santa Cruz de la Sierra, Porto Velho
Theo Náyar Toreador - Novis Santa Cruz de la Sierra
Rosalie Wolfe Salubri - Novis Las Vegas, Santa Cruz de la Sierra

Tidigare medlemmar

Namn Klan Värde3 Titlar/Status Hemstad Nuvarande situation
Walter Fergusson Nosferatu •••• Ex Protector del Oeste
Senescal
Santa Cruz de la Sierra Död
Tomás Marquez Toreador Neonat Santa Cruz de la Sierra Befarad död
Amerigo Cervantes Malkavian - Frisläppt novis Santa Cruz de la Sierra Kidnappad?
Harald Kiefel Toreador - Frisläppt novis Santa Cruz de la Sierra Kidnappad?
Aruma Ruka Toreador - Frisläppt novis Lima, Santa Cruz de la Sierra Befarad död
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License