Clanbook: Assamite Revised
RevCBAs.jpg

Recension

Clanbook: Assamite skiljer sig från de övriga klanböckerna på ett ganska fascinerande sätt. I den nya omarbetade upplagan har man låtit klanen hysa tre "underklaner" – så kallade Kast. Detta är inte vanliga fraktioner som kan hittas i varje klan. Nej, alla utav klanen Assamite tillhör ett av dessa tre Kast, företrädda utav en av de tidigare kända Du'at.

Historiakapitlet är ett av de mest intressanta, och klanens hierarkiska samhälle på Alamut är väldigt fascinerande att läsa om Man får bland annat förklarat för sig varför de ser det som sin plikt att förgöra de andra klanerna. Som jag nämnde tidigare har man gjort klanen till en splittrad sådan, och det är även inom kasten. Sabbaten är inte längre den enda sekt som rymmer dem… En lista över Haqims lagar, och en över många nya disciplinnivåer finns även häri.

De enda felen jag kan finna på denna klanbok är dels att den förutsätter att läsaren redan är rätt insatt och har vissa förkunskaper som inte på långa vägar är självklara. Man är nästan tvungen att läsa den om igen om man vill ha en riktigt klar bild över klanen och dess medlemmar. Även det att den i vissa fall tar avstånd från själva grundboken och kommer med nya regler som – om inte helt motsäger de gamla – åtminstone förvirrar en ytterligare, kan vara ganska frustrerande.

Åh, och till min lättnad är JFK:s mördare inte en Assamite (han inte omnämnd här i alla fall), men däremot tillhör Mata Hari tydligen klanen nuförtiden…

Betyg: 4/5

- Dennis

bok
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License