Blodpotens 1

Blodpotens 1

Du är en sann invigd, men bara knappt enligt vissa äldre. Ditt blod kan åstadkomma en hel del när det Väcka blodet.

  • Blodsvall: Lägg till 1T10 till ett valfritt Attribut när du aktiverar ett Blodsvall (V5 218).
  • Reparera skada: Du kan Reparera 1 plupp Ytlig Skada per gång du Väcker blodet.
  • VB-Omslag: Slå 2T10 och välj det högre resultatet när du Väcker blodet för Disciplinförmågor på nivå 1.
  • Bane Severity: You have a Bane Severity of 1.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License