Blodpotens 0: Tunnblodad

Blodpotens 0: Tunnblodad

Du är tunnblodad, avsnäst och föraktad av de sanna invigda.

  • Du tar skada som en dödlig. När du Reparerar Skada (V5 218) kan du stryka en Ytlig Skada per gång du Väcker Blodet.
  • Your Bane Severity is 0 since you lack a clan, and thus also lack a clan bane.
  • Du kan inte skapa blodsband-v20 (V5 233), med säkerhet lyckas med att inviga, eller skapa en Ghoul (V5 234).
  • Endast övernaturliga förmågor kan orsaka din Frenesi (V5 219).
  • Du tar endast en plupp Ytlig Skada per tur i direkt solljus.

För mer detaljer om för- och nackdelar för en tunnblodad se V5 109.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License