Blodpotens

Even within a generation, the potency of the Blood varies. As the years pass by, the Blood thickens and matures within the limits of a vampire’s generation. Being Embraced by a powerful sire or braving the foul amaranth provide shortcuts to this power. But with increased potency comes also a price – you require more blood to sustain you,
and the curse of your lineage also becomes more evident.

Blood Potency increases as a vampire ages. As a general rule, a vampire gains a dot of Blood Potency every 100 years while active, but especially intense experiences or exposure to extremely potent Blood can speed the process. A vampire in torpor loses Blood Potency at the rate of one level per 50 years. The Blood Potency of a vampire can never fall below the minimum for their generation, nor be increased above the maximum. Thin-bloods can never increase their Blood Potency unless they diablerize their way to 13th Generation or above.

Blood Potency yields the following effects at each level. For a complete breakdown of the effects of Blood Potency, see the table on p. 216. The bullet points below each level here describe only the effects that change along with your character’s Blood Potency.

Blodpotens 0: Tunnblodad

Du är tunnblodad, avsnäst och föraktad av de sanna invigda.

 • Du tar skada som en dödlig. När du Reparerar Skada (V5 218) kan du stryka en Ytlig Skada per gång du Väcker Blodet.
 • Your Bane Severity is 0 since you lack a clan, and thus also lack a clan bane.
 • Du kan inte skapa blodsband-v20 (V5 233), med säkerhet lyckas med att inviga, eller skapa en Ghoul (V5 234).
 • Endast övernaturliga förmågor kan orsaka din Frenesi (V5 219).
 • Du tar endast en plupp Ytlig Skada per tur i direkt solljus.

För mer detaljer om för- och nackdelar för en tunnblodad se V5 109.

Blodpotens 1

Du är en sann invigd, men bara knappt enligt vissa äldre. Ditt blod kan åstadkomma en hel del när det Väcka blodet.

 • Blodsvall: Lägg till 1T10 till ett valfritt Attribut när du aktiverar ett Blodsvall (V5 218).
 • Reparera skada: Du kan Reparera 1 plupp Ytlig Skada per gång du Väcker blodet.
 • VB-Omslag: Slå 2T10 och välj det högre resultatet när du Väcker blodet för Disciplinförmågor på nivå 1.
 • Bane Severity: You have a Bane Severity of 1.

Blodpotens 2

Du har följande egenskaper i likhet med Blodpotens 1:

 • Blodsvall: Lägg till 1T10 till ett valfritt Attribut när du aktiverar ett Blodsvall (V5 218).
 • VB-Omslag: Slå 2T10 och välj det högre resultatet när du Väcker blodet för Disciplinförmågor på nivå 1.
 • Bane Severity: You have a Bane Severity of 1.

Du är dock ett stå vassare än andra vampyrer då ditt blod förser dig med starkare förmågor. Att inte dricka ditt blod direkt ur människors ådror har dock förlorat viss näring, och definitivt sin smak.

 • Reparera skada: Du kan Reparera 2 pluppar Ytlig Skada per gång du Väcker blodet.
 • Kraftbonus: Lägg till 1T10 för att använda dina discipliner eller motstå påverkan/övervinna andras.
 • Näring: Du måste dricka dubbelt så mycket från plasmapåsar eller djurblod för att släcka 1 nivå Hunger.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License