Klarsyn 2 (VtR2) - Kuslig klarsyn

●● Kuslig klarsyn

Slag: Intelligence + Empathy + Auspex | Kostnad: Ingen (För en scen. Påföljande scener 1 Vitae per scen) | Handling: Omedelbar

Med fokus riktat på en person skalar du bort lager av lögner och vilseledning och hittar sanningen under ytan. Du kommer åt alla de mörka hemligheterna som de inte vill att du ska veta.

Utfall

Fummel: Svaret på frågan blir felaktigt eller modifierat.
Misslyckande: Inga hemligheter uppdagas.
Framgång: En fråga per lyckad tärning. Svaret kommer från spelledaren i symboler och bildspråk och handlar om hemligheter och svagheter hos denna specifika person.
Exceptionell framgång: Bilderna är klarare och svaren tydligare.

Typfrågor

* Personens sinnesstämning.
* Personens aktuella farhågor.
* Personens synder eller tragiska öde.
* Psykologiska svagheter.
* Är personen diablerist?
* Kontrolleras personen av någon annan?
* Är personen ett övernaturligt väsen, och om jag stött på det innan, vad för sort?
* Vem här vill personen göra illa mest?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License