Klarsyn 1 (VtR2) - Instinkt

● Instinkt

Slag: Wits + Empathy + Auspex | Kostnad: Ingen (För en scen. Påföljande scener 1 Vitae per scen) | Handling: Omedelbar

Din vampyriska instinkt snappar upp fara och svaghet och kan känna av vem i din närhet som är på väg att attackera eller vem som är den svagaste i gänget. Dina instinkter hjälper dig också uppfatta saker som inte är synliga för det mänskliga ögat - du kan alltid försöka se igenom förmågan Förvilla (slå Blood Potency + Klarsyn mot dennes Blood Potency + Förvilla).

Utfall

Fummel: Svaret på frågan blir felaktigt eller modifierat.
Misslyckande: Otydliga signaler.
Framgång: En fråga. Svaret kommer i symboler och bildspråk.
Exceptionell framgång: Två frågor.

Typfrågor

* Vem här kommer troligast ge mig vad jag behöver?
* Vem/vad här är troligast att bli våldsam?
* Vem här är räddast?
* Vem/vad här kommer mest sannolikt göra mig illa?
* Vem här är närmast ett raseriutbrott?
* Finns det någon här som astralvandrar?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License