Klarsyn

Vampire: the Requiem (Second Edition)

● Instinkt

Slag: Wits + Empathy + Auspex | Kostnad: Ingen (För en scen. Påföljande scener 1 Vitae per scen) | Handling: Omedelbar

Din vampyriska instinkt snappar upp fara och svaghet och kan känna av vem i din närhet som är på väg att attackera eller vem som är den svagaste i gänget. Dina instinkter hjälper dig också uppfatta saker som inte är synliga för det mänskliga ögat - du kan alltid försöka se igenom förmågan Förvilla (slå Blood Potency + Klarsyn mot dennes Blood Potency + Förvilla).

Utfall

Fummel: Svaret på frågan blir felaktigt eller modifierat.
Misslyckande: Otydliga signaler.
Framgång: En fråga. Svaret kommer i symboler och bildspråk.
Exceptionell framgång: Två frågor.

Typfrågor

* Vem här kommer troligast ge mig vad jag behöver?
* Vem/vad här är troligast att bli våldsam?
* Vem här är räddast?
* Vem/vad här kommer mest sannolikt göra mig illa?
* Vem här är närmast ett raseriutbrott?
* Finns det någon här som astralvandrar?

●● Kuslig klarsyn

Slag: Intelligence + Empathy + Auspex | Kostnad: Ingen (För en scen. Påföljande scener 1 Vitae per scen) | Handling: Omedelbar

Med fokus riktat på en person skalar du bort lager av lögner och vilseledning och hittar sanningen under ytan. Du kommer åt alla de mörka hemligheterna som de inte vill att du ska veta.

Utfall

Fummel: Svaret på frågan blir felaktigt eller modifierat.
Misslyckande: Inga hemligheter uppdagas.
Framgång: En fråga per lyckad tärning. Svaret kommer från spelledaren i symboler och bildspråk och handlar om hemligheter och svagheter hos denna specifika person.
Exceptionell framgång: Bilderna är klarare och svaren tydligare.

Typfrågor

* Personens sinnesstämning.
* Personens aktuella farhågor.
* Personens synder eller tragiska öde.
* Psykologiska svagheter.
* Är personen diablerist?
* Kontrolleras personen av någon annan?
* Är personen ett övernaturligt väsen, och om jag stött på det innan, vad för sort?
* Vem här vill personen göra illa mest?

Included page "auspex3" does not exist (create it now)

Included page "auspex4" does not exist (create it now)

Included page "auspex5" does not exist (create it now)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License